Stavba neunikla pozornosti archeologů jičínského muzea, kteří prováděli zákonný dohled. „Kromě sídlištních jam z období prvních zemědělců byla potvrzena také přítomnost žárového pohřebiště z přelomu pozdní doby bronzové a rané doby železné,“ potvrzuje Dominika Schmidtová.

Hrobů na místě archeologové odkryli hned několik. „O pohřebišti z doby popelnicových polí v areálu nemocnice, které bylo objeveno při stavebních pracích v 1. polovině 20. století, se zmiňuje archeolog Jan Filip, který jej datoval do konce doby bronzové. Je tedy možné předpokládat, že nově nalezené hroby byly součástí téhož pohřebiště, které mohlo v minulosti čítat až stovky hrobů,“ dodává Schmidtová.

Střední škola v Lomnici nad Popelkou uspořádala druhý ročník úspěšného Řízkobraní. Do areálu školy pozvala veřejnost nejen na minutkové řízkové variace.
FOTOGALERIE: Lomnicí voněly řízečky