Absolventi a absolventky oborů všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra a fyzioterapeut mohou získat až 80 tisíc Kč do startu v zaměstnání. Zájemci mohou opět žádat o stipendia. Termíny pro podání jsou do 28. února nebo do 30. září.Kompletní pravidla a dokumenty jsou k dispozici na webu nadačního fondu.

Žadatel musí předložit potvrzení o studiu, ze kterého vyplývá, že studium by mělo být absolvováno v roce 2020. Dále je třeba uvést informaci, zda uchazeč je v jiném stipendijním programu. Pokud ano, musí uvést, o jaký program jde, a přiloží kopii smlouvy o poskytnutí tohoto stipendia.

Zájemci mohou nastoupit buď na pracoviště v Jičíně, nebo v Novém Bydžově. Pro splnění podmínek stipendia by měl tento pracovní poměr trvat alespoň 36 měsíců při výši úvazku 1,0. Příjemce má také povinnost uzavřít pracovní smlouvu do 3 měsíců od ukončení studia. Každý může podat pouze jednu žádost.

V biografu Český ráj někdy stihnou i tři až čtyři promítání denně.
Kulturní zařízení města za sebou mají úspěšný rok

Stipendijní program si klade za cíl usnadnit začátek zaměstnání mladým lidem a zároveň personálně podpořit nemocnice v Jičíně a Novém Bydžově.

Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín a.s. vznikl v říjnu 2018. Jeho základní náplní je přijímání darů od soukromých subjektů a jejich zprostředkovávání pro úrovně péče v jičínské a novobydžovské nemocnici. Stipendia jsou nyní jednou z priorit nadačního fondu.

Jak uvedl starosta města Jan Malý, jičínská nemocnice se nyní nepotýká s výrazným nedostatkem zdravotnického perzonálu. V novobydžovském chybí pět fyzioterapeutů.   (jj)

Ilustrační foto.
Ekonomiku města bude hlídat Zdeněk Bucek