Její zatím poslední etapou byla přestavba bývalého objektu chirurgie na pavilon interny. Původní budova interny vlevo od vrátnice zůstává opuštěná. Jaký bude její osud, na to jsme se zeptali ředitelky nemocnice Dany Kracíkové.

„Původní internu bychom rádi zrekonstruovali, nyní připravujeme studii. Byli bychom rádi, aby v přízemí našlo zázemí oddělení laboratoří klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie. Vznikl by zde centralizovaný provoz, čímž bychom dosáhli velkých úspor. Laboratoře se totiž nyní nacházejí ve třech budovách, což je pro jejich provoz finančně náročné. Zjednodušil by se i příjem vzorků, který by byl rovněž společný,“ vysvětluje Dana Kracíková.
Do prvního patra novostavby by se přestěhovala onkologie a o patro výše dialýza. Pavilon bude spojen mostem s budovou radiodiagnostického oddělení.

„Docílíme tím stoprocentního propojení jednotlivých pavilonů v nemocničním areálu, což je velikánský krok dopředu,“ dodává ředitelka.
Investice se odhaduje na dvě stě milionů korun. Možnost realizace je podle Kracíkové v horizontu tří až čtyř let. „Financování je z naší strany nemožné a kraj bude nyní asi upřednostňovat nemocnici v Náchodě, která zatím neprošla rekonstrukcí.“

Jak bude vypadat konečná podoba budovy bývalé interny, to nám vysvětlil provozně technický náměstek Josef Kubíček.

„Vzhledem k celkové architektonické koncepci areálu nemocnice je v návrhu zachováno charakteristické průčelí objektu směrem k Bolzanově ulici. Studie počítá s ponecháním hlavního a chodbového traktu původního objektu a tvaru stávajících valbových střech. Je navržena demolice celé severní fasádní stěny včetně zadního středního křídla a východní přístavby, která vznikla přibližně v 80. letech,“ přibližuje stavební zásah Josef Kubíček.
S rekonstrukcí budovy staré interny je navržena nová přístavba a vybudování nadzemní spojovací chodby, která propojí objekt s dalšími pavilony.

„Předpokládáme, že po schválení investiční akce budou minimálně rok a půl probíhat projektové práce. Čeká nás zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a následně stavebnímu povolení. Nedílnou součástí investiční akce bude vybudování nového vjezdu a výjezdu z areálu nemocnice, který je nyní značně kapacitně nedostačující. Tím dojde k obnovení původního řešení vjezdu do nemocnice, který byl vybudován v roce 1930,“ dodává J. Kubíček.

Dále se počítá s úpravami areálové okružní komunikace zahrnujícími v jižní části rozšíření o parkovací stání pro pacienty, a s rozsáhlejším doplněním dřevin a zeleně v centrální části parku.