Zatím co regenerace zámecké zahrady a oprava městských hradeb mají termín dokončení květen příštího roku, oprava povrchu Valdštejnova náměstí musí být hotova letos v srpnu.


Největší tíha leží na Silnicích Jičín, a.s., které vyhrály výběrové řízení a se svými subdodavateli dílo zajišťují. Investorem třicetimilionové akce je město Jičín a na kontrolním dnu ho zastupoval šéf investičního odboru Jan Zachoval. O tom, že by mohlo dojít ke zdržení, nikdo ani v nejmenším neuvažoval. „Snad jen trvalá nepřízeň počasí,“ uvedl jeden z účastníků.

Konstruktivní jednání

Jako červená nit celého dopoledního jednání se jevila snaha o konstruktivní řešení i drobných problémů. Silnice si jsou vědomy, jak negativně zasahuje stavba do života centra města, a proto náročnou organizací práce docilují toho, že funguje a bude fungovat například příjezd na náměstí Palackého ulicí, byť dočasně zúženou, že přeorganizováním dlaždičů dojde k zrychlení prací, a podobně.

Odborníci na místě projednávali i takové věci, jako byla ochrana nových stromků kolem sloupu s Panenkou Marií, nátěr mříží a další, z hlediska celkového objemu prací drobnosti.

Snaha o zdárné vyřešení všeho nečekaného, co stavba v historickém centru vždy přináší, dokazuje, že všichni mají zájem na tom, aby zářijový pohádkový festival byl na opraveném náměstí, které bude i nadále chloubou města.