Prostor s prodejem jízdenek zdobí nástěnné malby Jindřicha Procházky a doktor Petr Krupka se nám ozval, že má obavy, aby dílo nebylo zničeno.

Výtvarník se narodil roku 1888 v Novém Městě nad Metují. Po malířské průpravě u malíře Vacátka byl žákem pražské akademie. Usadil se a maloval v Jičíně. Pracovníci Českých drah nás ujistili, že jde o běžnou stavební údržbu. Při těchto úpravách zůstaly Procházkovy obrazy zachovány.
Kam zmizely?
Dělníci se nyní do haly vrátili, aby pokračovali v modernizaci. Dílo Jindřicha Procházky už ale v hale neobjevíte. Je zamalováno, zničeno nebo zakryto? To je otázka pro pracovníka Regionální správy majetku Českých drah Jaroslava Špínu.
Místo maleb fotokopie
„Provádíme další úpravy, při kterých došlo k zakrytí obrazů. Chystáme se ale vystavit jejich fotokopie," tvrdí Jaroslav Špína. Popisuje, že dílo je značně poškozeno, neboť je umístěno na venkovní zdi a vlivem měnících se teplot dochází k odlupování barev.  „Původní obrazy zatím necháme zakryty, jejich restaurování by bylo příliš drahé," dodává. Proti takovému postupu se ohrazují členové Jičínské besedy. Podle Pavla Kracík se může zdát, že zakrytí tří nástěnných panoramatických maleb Jindřicha Procházky dřevěnými deskami, na nichž mají být umístěny plastové fólie s barevnými reprodukcemi obrazů, je sympatickým krokem vůči cestujícím. 

„Ve skutečnosti se však jedná o zakrytí ožehavého problému, neboť toto cenné umělecké dílo se nachází ve velmi špatném technickém stavu a bez okamžitého zásahu bude jeho budoucí obnova mnohem komplikovanější a finančně nákladnější, ne-li zcela nereálná. Veřejnost neuvidí, jak za dřevěnými deskami potichu vrcholí velmi rychlá destrukce maleb. Jičínská beseda se proto v nejbližších dnech pokusí oslovit vedení města Jičína a místní spolky, aby začaly vést společná jednání s majitelem objektu, směřující k rychlému započetí restaurování Procházkových maleb," doplňuje Pavel Kracík.

Marie Faruzelová z městského odboru kultury byla o záležitosti informována ze strany Spolku přátel města Jičína.

„V této chvíli si cením navrženého řešení a jsem ráda, že dílo nebylo zničeno. Obrazy sice nebyly chráněnou památkou, ale věřím, že najdeme společně cestu, jak je zachovat pro budoucí pokolení. Budeme znovu jednat i s památkáři."

Snímky původních obrazů naleznete ve fotogalerii u článku ZDE: