Není žádným tajemstvím, že mezi představiteli pohádkového festivalu a vedením města to mnoho let více než skřípalo. Jakoby Vlastislav Matucha a Luděk Havel zapomínali, proč nadace vznikla a čemu má sloužit. Ale to je již minulost. Nadační fond zvolil do čela nového předsedu správní rady Jaroslava Veselého.

„Došlo k obrovskému posunu v komunikaci. Říkám to sám za sebe, ale domluva s novým vedením je o sto procent lepší než se starým. V podstatě jsme se shodli na všech věcech. Máme naprosto stejné cíle, vše můžeme vykomunikovat,“ uvedl místostarosta Ladislav Brykner.

K nově vzniklé situaci se vyjádřil i tajemník MěÚ Peter Bareš: „Město Jičín a nadace jsou rovnocennými partnery a oba dva jsou pořadateli festivalu. Každý pro něj udělá maximum toho, co umí. Nadace má nowhigh, loga, kontakty, vazby atd. Město poskytne prostory v nemovitostech, veřejná prostranství.

Po schválení programu bude stanoveno, jak budou prostory využívány. Město bude zajišťovat správu, provoz, pronájem těchto ploch. Bude rozhodovat o tom, co bylo teď kritizováno, že na náměstí došlo k prodeji alkoholických nápojů, jaké budou podmínky, za kolik se bude točit na kolotočích a v dalších podobných otázkách. Budeme mluvit do pořádku ve městě, kdo bude poskytovat komerční služby a za jakých podmínek, jaký bude nabízený sortiment.“

Zároveň byla vytvořena jakási koordinační, řídící či jak ji nazvat skupina, tvořená předsedou správní rady nadačního fondu, dramaturgem festivalu, kterého si ustanoví nadační fond, statutárním zástupcem města, tj. starostou nebo jeho zástupcem a vedoucí odboru kultury.

Tito lidé by měli dohlížet na to, co se ve „spodních a organizačních patrech“ děje a zda je vše v souladu s dohodnutými podmínkami. Pro občany jde o jednoznačně pozitivní signál, že rodinné stříbro, jakým je festival, bude i nadále dobrou značkou Jičína.