A opakuje se situace z loňského podzimu, tehdy byla původní smlouva nadačním fondem vypovězena. Od té doby pracovaly různé týmy na přípravě nové, která měla hned několik alternativ, sestavování trvalo skoro rok a k velké spokojenosti obě strany nedovedlo. Podle některých představitelů radnice je současný vztah na bázi partnerství málo a chtějí užší spojení a spolupráci.

 „Festival by měli připravovat dva rovnocenní partneři s jasně vymezenými kompetencemi,“ trvá na svém starosta Martin Puš s tím, že jedna strana by měla na starosti uměleckou náplň (nadační fond), druhá (město a jeho subjekty) pak organizaci.

 Jenže nadšení pro tento model nesdílí nadační fond, ani někteří zastupitelé. Například místostarosta Tomáš Frýba by na vztahu mezi městem a radnicí tak, jak fungoval o letošním festivalu, příliš neměnil.

„Jediné, co bych na smlouvě změnil, je její prodloužení na dobu neurčitou,“ říká Tomáš Frýba.

Naopak starosta chce po letošních zkušenostech prosazovat užší spolupráci města a fondu. „Festival patří k Jičínu, nadaci 9 z 10 Jičíňáků ani nezná, spojují ho s městem a s kritikou přicházejí na radnici, letos se na mě občané obracejí více než v předchozích letech s tím, že se jim festival nelíbil,“ poukazuje starosta.

Osmdesát procent stížností bylo adresováno průvodu, další pak komerčnímu zaměření aktivit, které rodiny s dětmi finančně zatěžují, což nekoresponduje s původní myšlenkou festivalu. „Užší vztah s pohádkou je správný, protože při organizaci potřebuje nadační fond úzkou vazbu s městskými subjekty. Proto chceme zkusit znova jednat. Rád bych, aby z toho vzešla nová smlouva nebo lepší způsob, ale osobně tomu moc nevěřím. Chtělo by to větší vstřícnost z obou stran,“ říká místostarosta Josef Dvořák.

Hodnocení odborníky

Do konce září má město obdržet hodnocení festivalu dvěma odbornými recenzenty, které zadalo po jednání s N.V. Palatajkovem. Ten se obrátil na radnici s vizí na vznik nestátního projektu Národní kronika, kam by chtěl pohádkový festival zařadit.

 „Recenze mohou v budoucnu sloužit k vyjasnění postavení festivalu v projektu Národní kroniky a budou také prvním oficiálním dokumentem objektivně vyhodnocujícím jeho kvalitu a smysl a případně dopad na dětského účastníka,“ říká vedoucí odboru kultury Marie Faruzelová.
 Michaela Otterová a Marek Pechač měli materiály v rozsahu sedmi normostran odevzdat do 30. září, radnice za dokumenty zaplatí 4200 korun. Zatím má k dispozici recenzi jednu a tu médiím do doby projednání v radě neposkytne.

 Ředitelka nadačního fondu Věra Rychterová Deníku sdělila: „V žádném případě nechceme město z pořádání festivalu vynechat, Jičín je městem pohádky. Jednání probíhají s tím, že uvažujeme o spolupráci nebo o partnerství.“ Iva Prýmková