Zástupci kraje předběžně s postupem souhlasí. Rada města nyní schválila postup pro vypracování studie na stavební úpravy místností. Vypracuje ji Ing. arch. J. Čepelák.

Královéhradecký kraj prostřednictví organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením zprovoznil nové chráněné bydlení v budově Ruská čp. 30. Předtím zajistil kompletní rekonstrukci tohoto starého domu s celkovými náklady 42 milionů korun. Podobná zařízení Královéhradecký kraj provozuje a připravuje v dalších městech. Ředitelství organizace bude tyto sociální služby sdružovat.

V první fázi Královéhradecký kraj zašle zpracovateli studie své požadavky na prostory. Poté město Jičín zřejmě zafinancuje stavební úpravy prostor. Investice se však navrátí přes nájemné, které bude platit Královéhradecký kraj. Ten se navíc zavázal, že nájem bude trvat minimálně po 10 let. Nutno také říct, že nevyužívaný trakt na Žižkově náměstí, jenž je propojený s prostory Městského úřadu Jičín, rekonstrukci nutně potřebuje a v brzké době by k ní muselo dojít. Nyní se rýsuje smysluplné využití prostor.