Přiblížit počiny slavného vojevůdce má nové soukromé muzeum s mincovnou, které vzniká na Valdštejnově náměstí v domě č. 76.

Zatím je budova v rukou stavebníků, ale Štěpánka Uličná Frýbová slibuje, že o květnových Valdštejnských slavnostech už zde přivítají návštěvníky.

„Chtěli bychom otevřít i venkovní posezení s kavárnou, prostor nabídneme také malým divadelním scénám,“ představuje vnitřní dvorek, který bude orámovaný historickými výkladci.

Unikátní sbírka mincí

V roce 1626 zahájil Albrecht z Valdštejna ražbu vlastních mincí a tvůrci projektu chtějí tuto dobu připomenout. Valdštejnova mincovna v přízemí bude opatřena dvěma replikami mincovních strojů, na kterých si návštěvníci sami vyzkouší ražbu.

„Nechali jsme si vyrobit i pamětní mince k příležitosti otevření muzea. Samotný nápad vznikal hodně spontánně,“ pokračuje Štěpánka Uličná. Prostory doplní výstava dobových mincí.

„Měli jsme velké štěstí. V Jičíně žije Jan Viduna, který má jednu z největších sbírek originálů a směle by mohl konkurovat evropským muzeím. Chce nám vzácné kousky zapůjčit. Jeho sbírka je tak velká, že by na ni stávající objekt nestačil, proto tu bude prezentována po částech,“ slibuje propagátorka muzea, které má být zpřístupněno denně, tedy i o sobotách a nedělích.

Do projektu se zapojili i umělci

Vystoupáme-li po dřevěném schodišti do prvého patra, otevře se nám interaktivní místnost, která lidem připomene panování Valdštejna. Expozice se zaměří na architekturu, příchozí si prohlédnou fotodokumentaci, spojenou s videoprojekcí.

Do projektu se také zapojila řada umělců. Výtvarník Robert Smolík vytváří dřevěnou sochu vévody, další z umělců interaktivní stůl, který bude symbolizovat propojení astrologie s historickými událostmi. Měditepec Vojtěch Jirásko pracuje po dva roky na měděných prvcích, které ozdobí interiér.

Propojení současnosti s minulostí

Hravější formou přiblíží muzeum i astrologii, Valdštejn byl totiž milovníkem horoskopů. Mezi hvězdy lidé nahlédnou prostřednictvím audia, profesor Pavel Šejn pak dokončuje videomapping.

„Nadšeně jsem žádala o dotaci, tu jsme nezískali. Valdštejnovu muzeum s.r.o nemá budovu v majetku, takže dotace není. Na druhou stranu je fajn, že nás nic nesvazuje,“ říká Uličná Frýbová o projektu za miliony.

Pochvaluje si spolupráci s památkáři. „Konzultace neberu jako zdržováni, nicméně vznikalo z jejich strany i hodně zajímavých nápadů,“ přiznává.

Shodneme se na tom, že otevřít vlastní muzeum chce rozhodně dost odvahy. „Přicházíme stále s dalšími nápady, jak věci vylepšovat . Není jiná šance, než vše dokončit a zvládnout,“ směje se spoluautorka expozic, která má v plánu zavést další aktivity jako interaktivní hry, používání mobilních aplikací, zavést chce také šifrovací hry.

A to se ještě před námi otevírá další patro. V útulném podkroví má vzniknout zóna klidu, kde poběží filmové smyčky z období Valdštejna. Zde by měli lidé odpočívat nebo si povídat při kávě. Místnost vybízí i k pořádání workshopů.

Kdo byl vévoda Valdštejn

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna byl český vojevůdce a politik, vévoda meklenburský, frýdlantský a kníže hlohovský a zaháňský, vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války. Bojoval na straně císaře, později upadl v nemilost a byl císařskými důstojníky úkladně zavražděn. Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy.

Roku 1625 bylo jeho frýdlantské panství povýšeno na knížectví a roku 1627 na vévodství. Jeho území bylo vyňato ze Zemských desek Království českého, a stalo se tak jakýmsi státem ve státě. Hlavním městem Frýdlantska se stal Jičín. Mezi jeho plány bylo v Jičíně zřídit sídlo biskupství, univerzitu a vlastní sněm. Od roku 1628 zde měl právo jmenovat šlechtice, povyšovat sídla na města a razit mince na které se razilo heslo INVITA-INVIDIA! Navzdory závisti!

Do Jičína pozval jezuity, kteří zde založili kolej. Kraj nebyl zatížen daněmi, a byl proto nazýván též terra felix, šťastnou zemí, neboť Valdštejn si taktéž vymohl od císaře osvobození svého vévodství od armádních přezimování, která vždy kraj nemilosrdně zatěžovala.
(zdroj: wikipedie)