Stala se jí druhá část třetí etapy regenerace tohoto sídliště, které sousedí s místním, a taktéž nedávno opraveným, atletickým stadionem.

Z větší části byla upravena ulice Kosmonautů a ulice U Stadionu. Rekonstrukce stála 10,2 milionu, z čehož čtyři miliony putovaly na stavbu z dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj.

Nové koše i osvětlení

„V ulici Kosmonautů byl opraven především povrch vozovky a upravena byla parkovací stání. V ulici U Stadionu vznikla nová úprava křižovatky se silnicí, která se nachází před Aquacentrem a hotelem Start, kde byla vozovka zúžena a vznikla zde plocha pro budoucí parkoviště," uvedla tisková mluvčí jičínské radnice Magdaléna Doležalová.

Dodala, že dále se obyvatelé domu č. p. 776 – 8 dočkali revitalizace prostor před domem včetně nového parkoviště. Došlo i k úpravám chodníků, doplnění zastávek městské hromadné dopravy, zeleně, mobiliáře a veřejného osvětlení. Úpravy si vyžádaly kromě jiného také přeložky plynovodu a kabelů.

„Během stavby se nám také komplikovala krátkodobě doprava a parkování. Museli jsme dočasně vytvořit místo pro parkování na zelené ploše po bývalém hřišti mezi panelovými domy," informoval Jičínský deník starosta města Jan Malý. Dodal, že rekonstrukce probíhala ve dvou letech, část prací musela být hotova tak, aby město do konce roku 2014 stihlo vyčerpat dotaci. „Zbytek prací firma provedla letos na jaře," dodal první muž jičínské radnice.

Pryč z trávy

Město však rozhodně neusíná na vavřínech a již nyní se připravuje projektová dokumentace pro čtvrtou etapu. „Její součástí by měly být další domy a prostranství před nimi," poukázal jičínský starosta na neutěšenou situaci spojenou s místním parkováním, kdy mnozí řidiči využívají k odstavení svého vozu i místní travnaté pásy.

„Teď v létě, kdy je sucho to nedělá žádnou neplechu, ale na podzim, či na jaře, kdy hodně prší a půda je podmáčená, tak je s těmito stáními problém," podotkl starosta. Kdy bude splněno všech deset bodů rekonstrukčního plánu, tak to neví ani starosta. „Jdeme po etapách a vše záleží nejenom na finančních možnostech města, ale i na získávání dalších dotací a grantů," uvedl Jan Malý.

Kostky jsou vrženy

Na podobě letos zrekonstruované části se největší měrou podílela firma Dlažba Vysoké Mýto, která při výběrovém řízení na dodavatele stavby nabídla nejnižší cenu: 10,2 milionů korun. Jičín tak ušetřil bezmála pět milionů.

Rozpočet akce před výběrovým řízením totiž činil 14,8 milionů korun. A že vysokomýtskou doménou není pouze kámen, ale i asfalt, mobiliář i zámková dlažba. potvrdila nejenom právě dokončená rekonstrukce, ale i slova stavbyvedoucího Jana Hazenera: „Nejlépe se cítíme s kamenem, ale nemáme problém ani s dalšími technologiemi."

Jičín, město rekonstrukcí

„Rekonstrukce sídlišť probíhají postupně po etapách podle zpracovaného projektu regenerace panelových sídlišť a také pravidelně žádáme o dotační prostředky. Vloni jsme získali na tuto akci dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 miliony korun, což je maximální částka, kterou ministerstvo může přidělit," sdělil projektový manažer města Brykner.

Poslední regenerace sídliště Husova proběhla za pomoci dotací v roce 2011. Na sídlišti je celkem naplánováno deset etap, při kterých by mělo být veřejné prostranství kolem panelových domů kompletně upraveno.

„Na další etapu připravujeme podrobnou projektovou dokumentaci. Ta by měla zahrnovat úpravu vnitrobloku U Stadionu, rekonstrukce a výstavby nových chodníků, vznik nových parkovacích míst, kontejnerová stání a výsadbu zeleně směrem od ulice U Stadionu k ulici U Trati. Současně budeme muset zřejmě i zrevidovat plán regenerace sídliště Nové Město – Jih tak, abychom mohli pokračovat a žádat o dotace i pro tuto lokalitu," uvedl Ladislav Brykner.