Po prázdninové návštěvě pražské ZOO a plavbě parníkem po Máchově jezeře je tentokrát další z oblíbených jednodenních výletů zavedl do malebného kraje v okolí města Kolína.

První zastávkou se v podzimním slunečném dni pro výpravu stala Zahradní železnice Zásmucka na okraji obce Horní Chvátliny. Unikátní trať o rozchodu 30 cm, budovaná od roku 1997, prochází několika přilehlými zahradami, jejichž přírodní scenérie tvoří neopakovatelné pozadí romantické železničky. Celý areál, který se z původní rozlohy 10 arů do dnešních dnů značně rozrostl, si děti opakovaně projely v otevřených vagóncích ve dvou vláčcích tažených malými motorovými lokomotivami. Zahradní železnici lemovanou malým nádražím, depem a několika zastávkami, ale i lesními porosty a odpočinkovými zákoutími děti poznávaly téměř dvě hodiny, velký úspěch u nich sklidil průjezd zmenšeninou tunelu nebo přejezd viaduktu. Dobře se bavili i dospělí, které vláček také několikrát bezpečně provezl.

Další cesta výletníků vedla do Muzea lidových staveb v Kouřimi. Po posilnění vynikajícími specialitami v zahrádce místní dobové krčmy Na Hrázce už na děti čekala loutková pohádka Žabí království v podání Loutkového divadélka Davida Taubera z Plzně. Veselý příběh plný písniček děti několikrát rozesmál a rozezpíval, zpěvem známých lidových písniček přitom s radostí pomohly vodníčkovi se záchranou začarovaného království.

Radost všem přinesla i následující prohlídka skanzenu, který od roku 1972 slouží jako záchranné muzeum ohrožených a chátrajících staveb lidové architektury. Prohlídka areálu včetně interiérů téměř pohádkových roubenek byla podnětná zejména pro malé návštěvníky, protože tak mohli nenuceně v přirozeném prostředí poznat život našich předků, nám dnes již značně vzdálený. Po vydařeném dni plném zážitků a dojmů pak už na všechny čekal pouze návrat domů. Nezbývá než si přát, aby i další akce MC Kapička, které si letos připomenulo 10. výročí své činnosti, byly stejně úspěšné.
za MC Kapička Zdeňka Breuerová