Původní návrh architekta, který počítal s architektonicky netypickým ztvárněním školky v podobě cirkusu, radní sice pochválili jako zdařilý, ale nakonec zamítli kvůli finanční náročnosti (35 milionů korun).

 Pak stanovili nový limit – náklady nesmí překročit 20 milionů korun. I nová studie vzbudila u radních pozitivní ohlas. Nová mateřská školka má mít čtyři třídy.

 „Chceme co nejdříve zadat projektovou dokumentaci a na jaře začít stavět,“ říká místostarosta Josef Dvořák. Kdy přesně bude nové zařízení pro předškoláky provozuschopné, ale nelze odhadnout. Záleží prý na tom, zda se rychle podaří připravit všechny podklady a souhlasná stanoviska dotčených orgánů pro územní a stavební řízení. Pravděpodobnější termín otevření je závěr roku 2012, původně se počítalo se zářím 2012, kdy začíná nový školní rok.

 Zděná školka s veškerým zázemím (varna, kuchyně, zázemí pro stravování, odpočinek) a bezbariérovým přístupem pro handicapované děti má nejen pomoct řešit velký počet předškoláků, ale v budoucnu nahradit tu současnou, jejíž stavební stav je po desítkách let užívání nevyhovující.

 Moderní budova by navíc měla připomínat hrad se čtyřmi věžemi. Zatímco první návrh počítal s jedním nadzemním podlažím, nyní se zmenšil půdorys a školka bude mít nadzemní podlaží dvě. „Změna kubatury, menší střecha i půdorys přinesly i výraznou finanční úsporu,“ říká vedoucí úřadu Peter Bareš. Iva Prýmková