„Hasiči byli velice ochotní, ukázali dětem hasičská auta, jejich vybavení a další techniku, mezi kterou patřila i loď, která všechny velice zaujala.

Vysvětlili, čeho by se děti měly vyvarovat a jak se mají chovat v případě požáru. Děkujeme za jejich ochotu,“ uvedla učitelka Alena Petrovická.