Ti byli ohrožováni nejen padající omítkou, ale i nestabilními pylony v průčelí divadla, které se podařilo za pomocí jeřábu odstranit. Z bezpečnostních důvodů byla postavena nad balkónem divadla ochranná konstrukce a proveden zábor části chodníku přímo před divadlem. Podle vedoucího odboru dopravy města Jičína Martina Duczynského je tento zábor zatím jediným omezením chodců na pěší zóně.

O své kulturní zážitky se nemusejí bát ani návštěvníci divadla, všechny akce a představení se budou konat podle plánu. Majitelem budovy divadla je Tělocvičná jednota Sokol v Jičíně, její starostka Blažena Bohuňovská nám k odpadávání omítky sdělila: „Pád velkého množství sněhu a ledu prosekl zaatikový žlab a dešťový svod na vstupní části divadla, proto začalo zatékat do obvodového zdiva a následně i opadávat omítka. Těžký sníh narušil i stabilitu ozdobných pylonů.“

Částku potřebnou na opravu a zrestaurování původní fasády odborníci zatím odhadují na 2,5 mil. korun. Pro nedostatek finančních prostředků bude restaurátorem Petrem Novotným provedeno jen odstranění uvolněné omítky. Jednota Sokol jako nezisková organizace však nemá dostatek financí ani na tyto nutné práce, a proto požádala o pomoc Královéhradecký kraj a město Jičín.

O peníze potřebné na další rekonstrukci chce Sokol žádat Evropskou unii, která již finančně přispěla na modernizaci budovy v roce 2008. Budova je z roku 1894 a nachází se v prvním ochranném pásmu městské památkové rezervace, proto jsme o vyjádření požádali Lenku Nyklovou z Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Josefov.

Názor památkářů

„V osmdesátých letech byl na fasádu nanesen postřik novodobé hrubé omítky s příměsí plastifikátorů. Tato nedbale provedená oprava ještě napomohla opadávání omítky a nyní odhaluje původní novorenesanční fasádu od architekta A. Holečka z roku 1894. Po loňské velmi zdařené výměně oken by památkáři uvítali, kdyby se jednotě Sokol podařilo získat finanční prostředky k odstranění zmíněných nevhodných úprav a obnově hodnotné historické fasády,“ říká L. Nyklová.

Jestli si obyvatelé a návštěvníci města Jičína budou moci prohlédnout zrestaurovanou původní historickou fasádu Masarykova divadla, záleží na tom, zda tělocvičná jednota Sokol sežene potřebné finanční prostředky.⋌ Hana Holmanová