Hlasování se ale opět neslo v duchu nevraživosti, která v zastupitelstvu panuje minimálně od září. Téměř celá opozice se hlasování zdržela. "Sestavování rozpočtu s námi nikdo neprojednával. Proto pro něj nemůžeme zvednout ruku," okomentoval postoj lídr opoziční ODS Ladislav Brykner.

Při sestavování rozpočtu stálo vedení města před velkou výzvou v podobě zdražování a nastupující ekonomické krize, která se podepsala na cenách prakticky všeho. "Řešili jsme dvě otázky. Zda by bylo možné navýšit příjmovou stránku a jakým způsobem budeme muset výdajovou stránku omezit, aby byl rozpočet vyrovnaný. V příjmové části rozpočtu si polepšíme především na daních, které se kvůli inflaci zvyšují," vysvětlil starosta Jan Malý. Ve výdajové stránce rozpočtu muselo město částky oproti návrhům některých institucí snížit.

Největší investice v historii

V investiční části rozpočtu se v příštím roce objeví celá řada již započatých projektů. Největší investicí v moderní historii města nadále zůstává výstavba kompletní infrastruktury v lokalitě Kasárna. Tam, kde v minulosti v několika objektech pobývaly vojenské pluky, už více než rok vznikají parcely pro novou obytnou čtvrť. V návrhu rozpočtu je financování projektu stanoveno na 229 milionů korun, v investičním rozpočtu na příští rok hodlá město vyhradit pro infrastrukturu v Kasárnách 133 milionů korun.

Svíčku za konkrétní jména a osudy položilo do obrysu Davidovy hvězdy na čtyřicet Hořičáků.
Hořičtí uctili památku odsunutých Židů. Před 80 lety odjelo na smrt 70 lidí

Kvůli vybudování infrastruktury pro novou obytnou čtvrť si jičínská radnice před necelým rokem vzala úvěr ve výši 180 milionů korun. Z toho už nyní město proinvestovalo 120 milionů. Do celkové ceny projektu se nejspíš promítnou také vícepráce spojené se zásypovým materiálem, které už nyní navyšují cenu o 19 milionů.

V letošním roce v Jičíně začalo hned několik dalších velkých investičních akcí, radnice plánuje pokračovat například v opravě fasády ZŠ Husova, přestavbě stacionáře pro seniory Domovinka i v opravách ulic K. Vika, Hofmanovy a Seifertovy. Pokračovat se bude také ve výstavbě multifunkční haly v jičínském sportovním areálu. Na příští rok počítá město pro tento projekt s částkou 48 milionů korun.

Přesnou cenu neznají

V druhém pololetí roku 2023 by podle plánů měla přibýt také rekonstrukce prvorepublikové budovy Knihovny Václava Čtvrtka. Stavba začne až na podzim, v rozpočtu je pro ni proto vyhrazeno pouze 5 milionů. Přesnou cenu zatím město nezná, vyplyne z veřejné zakázky. Podle odhadů se ale celkové náklady vyšplhají v příštích letech na 70 milionů korun, většinu této částky nicméně pokryje dotace.

Aktuálně je sjezdovka v Nové Pace zasněžená a čeká na první lyžaře.
Lyžaři na svah! V Pace se vleky rozjedou už tento víkend

O návrhu rozpočtu, který rada města předložila zastupitelstvu, jednalo ve středu odpoledne celkem 20 zastupitelů. Lídr hlavní opoziční strany Jan Zachoval (Patrioti a sportovci) se z jednání omluvil. Po dlouhé debatě návrh prošel dvanácti hlasy, osm opozičních zastupitelů ale ruku nezvedlo a hlasování se zdrželi. "Způsob jednání a vyhotovení rozpočtu byl standardní jako v minulých letech," uvedl po zasedání radních na konci listopadu starosta.

Návrh rozpočtu podle Bryknera vzniká přibližně od října, kdy si jednotlivé odbory městského úřadu kladou požadavky na radnici, kde následně rada sestavuje rozpočet. Zastupitelům jej na pracovním jednání předložila k diskuzi. "Při sestavování rozpočtu jsme jen aktéři, kteří na pracovním jednání zastupitelstva zjistí, jak je rozpočet sestaven, a tím to končí. Už spoustu let tlačíme na koalici, že je to takhle špatně, že pokud máme pro rozpočet zvednout ruku, měli by nám dát šanci, aby si každá strana z opozice ze svého volebního programu do rozpočtu alespoň něco dala. Ale nikoliv ve fázi, když už je rozpočet hotový. Tak jsme jim řekli, že o rozpočtu budeme hlasovat, pokud nás připustí k jeho sestavování, jinak ať si ho schválí sami," uvedl Brykner.

Na zastupitelstvu zazněly připomínky k návrhu, opozice upozornila na nedostatky, ale pro rozpočet, na kterém se nepodíleli, ruku nezvedli. ODS by podle Bryknera chtěla prosadit například větší investice do mateřských škol, kromě plánovaných oprav v MŠ Máj by si podle něj zasloužila rekonstrukci také budova mateřinky u kina.

Výprava z odolovské věznice darovala do jičínské ZUŠ čtvery housle, troje klasické a jedny punkové zelené. V nabídce prý mají i housle "potetované".
Housle z vězení už slouží i dětem z Jičína. Pro trestance je houslařina terapie

Do škol ale i tak alespoň část prostředků poteče. Rozpočet počítá s opravou vzduchotechniky na ZŠ Železnická za 4,5 milionu, rekonstrukcí varny v ZŠ Poděbradova za 15 milionů a rekonstrukce školníkova bytu v ZŠ 17. listopadu za 800 tisíc.

Peníze na fungování a investice získává město z několika různých zdrojů. Nejvýznamnější příjem plyne z daní a poplatků, které činí přes 360 milionů, kapitálové příjmy a příjmy z vlastní činnosti a dotace, které pro příští rok v rozpočtu zastupují částku 95 milionů korun. Do příjmové části rozpočtu se počítá také nečerpaný zůstatek z letošního roku a nečerpaná dotace na pěstounskou péči. Městu také vzrostou příjmy z navýšení poplatku za odpady. Novou cenu 612 korun za obyvatele ročně zastupitelstvo rovněž schválilo na středečním jednání.