Čísla vycházejí z dat Českého statistického úřadu, do zeleně jsou započítány zahrady, ovocné sady, travní porosty a lesní plochy. Jičín je tak v porovnání s jinými městy v okrese nejméně zelený. Například v Kopidlně mají 40 % zeleně, v Nové Pace 53 a ve Staré Pace dokonce šedesát procent. Tady ale tvoří značnou část zeleně lesy.

Jičínští o své významné zelené lokality zodpovědně pečují. Svědčí o tom revitalizace lipové aleje, která byla ukončena v roce 2013. Za více jak 13 milionů byly ošetřeny a prořezány stromy, některé nemocné nahradily nové. Čtyřřadé lipové stromořadí dlouhé 1700 metrů, ve kterém bylo původně vysazeno 1140 lip, bylo v průběhu tří století několikráte přesazením vyměněné. Je rozděleno na široký střední zelený pás a dva úzké chodníky po stranách.

Na přelomu let 2014/2015 došlo k obnově parku Libosad u Valdštejnské lodžie a a části obory.

Velkým projektem byla obnova revitalizace aleje u náhonu mezi zahrádkami Kometa a Žabínek vedoucího kolem koupaliště Kníže. Akce za 3, 2 mil. byla dokončena v roce 2015.

Valdštejnská lodžie v Jičíně a okolní park, kde byl letos vysazen strom pro Olgu Havlovou.Zdroj: Deník/Iva Kovářová
Valdštejnská lodžie v Jičíně a okolní park, kde byl letos vysazen strom pro Olgu Havlovou. 

Upravuje se i vrch Čeřovka, kde se mělo pokácet 17 nemocných stromů a u 136 ořezat suché větve. „Větší kácení proběhlo okolo vodárny na vrchu z důvodu ochrany vlastní vodárny, neboť stromy rostoucí u paty stavby byly čím dál větší a kořeny prorůstaly a poškozovaly pískovce, ze kterých je vodárna. Vloni na podzim došlo k ořezu suchých větví nad cestami. Průběžně se čistí lomová stěna pod Milohlidku a provádí se běžná údržba,“ popisuje zásah Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí města.

Zeleň, to je pro obyvatele města citlivé téma a ochránci přírody tu bojují za každý strom. Poslední petici podepsali lidé na podzim roku 2016, a to proti obnově výhledu z rozhledny Milohlídky v lesoparku Čeřovka. Aktivista Jan Šorf tvrdil, že město chce obejít obyvatele při kácení stromů. Do budoucna by se měly zelené plochy v Jičíně rozšiřovat.

„K největšímu rozšíření má dojít v návaznosti na nivu řeky Cidliny, především v úseku ohraničeném ulicemi Na Tobolce a Ruská. V kontextu celého města jsou největšími navrhovanými plochami veřejné zeleně odpočinková zóna Cidlina na Novém Městě, přechodové pásmo mezi západní a severní zástavbou města a obchvatem,“ dívá se do budoucnosti architekt města Radek Jiránek.