„V rozpočtu není zohledněn připravovaný daňový balíček, u kterého zatím stále nevíme, v jaké podobě bude přijat,“ doplňuje starosta města Jan Malý.

Návrh rozpočtu reaguje na ekonomické dopady koronaviru. Počítá s propadem příjmů v řádu několika desítek milionů korun. Přesto chce radnice v příštím roce radnice zainvestovat a dokončit zahájené stavební práce. U řady z nich má město schválenou dotaci, která usnadní financování.

Suchardův dům zve na výstavu betlémů.
FOTO: Suchardův dům zve na výstavu betlémů

Uskuteční se rekonstrukce stacionáře Domovinka pro seniory, pokračovat bude  výstavba učeben nad jídelnou ZŠ Husova i obměna oken Valdštejnského zámku. Pokračovat budou stavební úpravy ve Valdštejnské lodžii, v rozpočtu je zařazena rekonstrukce střechy  budovy úřadu na Žižkově náměstí i zateplení, výměny elektroinstalace a obnova osvětlení ve sportovní hale. Návrh také počítá s pořízením nového svozového vozidla pro technické služby. Největší investiční akce, která začne v příštím roce, je výstavba sítí a infrastruktury v lokalitě bývalých kasáren. Ta bude řešena samostatně prostřednictvím rozpočtového opatření.