Mezi městem a OS Lodžie byla na podzim minulého roku uzavřena právní dohoda, ve které se kdykoliv mohly doplnit, změnit nebo přepracovat stanovené položky. Po třech měsících měla být upravena podle potřeb OS Lodžie.

Návrhy

„Smlouvu jsme vytvořili poměrně  rychle, stále platí, pouze ji nahradí nově vypracovaná,“ vysvětluje Tomáš Frýba.

 „V novém návrhu  je vše promyšleno dopodrobna jako například nájem kastelánova bytu, energie a další,“dodal místostarosta Josef Dvořák. Radnice na část  návrhů, se kterými přišli členové OS  Lodžie,  přistoupila s tím, že základní věci zůstávají. Nejzásadnější  změna se týká příspěvku na provoz Lodžie. Ten byl v současné době nastaven do maximální výše 600 tisíc korun ročně. Nyní rada akceptovala návrh OS Lodžie a  suma činí minimálně    600 tisíc. Další novinkou je, že  přebytek z částky určené na pronájem bytu bude  použit na částečné pokrytí nákladů z energie spotřebovaných na akce v Libosadu. Pro letošní rok se jedná o částku zhruba pět tisíc.

Plánované úpravy

Lodžie projde i několika stavebními úpravami: „V první řadě chceme vybudovat multifunkční pokladnu, poté i WC a čističku, dále je nutný nový přívod elektřiny, rekonstrukce   zadního sálu a také cest a chodníků,“ uvedl místostarosta Miloslav Kůta. S prvními pracemi řemeslníci začnou nejdříve na podzim letošního roku.

 Celkové náklady jsou odhadovány na dva miliony korun. Valdštejnskou lodžii vlastní město, ale v provozu ji má Občanské sdružení Lodžie, které zaměstnává kastelána Jiřího Vydru.