Již na počátku devadesátých let minulého století byl proveden průzkum historické lipové aleje a zjištěn její nedobrý stav. Dendrologové zjistili, že bude třeba přistoupit k razantní revitalizaci. Tehdy byli dokonce objednány desetileté lípy pro novou výsadbu. Vzhledem k finanční náročnosti i jisté nevůli jak zastupitelů, tak především patriotů města, došlo ke sporadickým pokusům nahradit dožilé stromy novými jedinci. To se stalo především v prostoru u kasáren.

Některé se uchytily, jiné ne. Není se tedy co divit, že radnice konečně přistupuje k zásadní obnově. To nebude jistě do roka a do dne, protože je třeba provést pasportizaci zdravotního stavu každého stromu. K celé akci se bude muset vyjádřit mnoho posuzovatelů a schvalovatelů. Unikátní čtyřřadé lipové stromořadí bylo založeno Albrechtem z Valdštejna před čtyřmi stovkami let, takže je chráněno památkáři, navíc alej a Libosad jsou na seznamu významných přírodních lokalit Evropy s výskytem chráněného brouka.

“Alej potřebuje radikální zásah. Obnova by neprobíhala naráz, ale po etapách. Celé to budeme muset posoudit z mnoha hledisek, své si řeknou ochránci přírody, památkáři a samozřejmě veřejnost,“ uvedl starosta města Martin Puš.

Možná, že nejdůležitějším faktorem bude, zda zastupitelstvo uvolní na akci peníze a zda se podaří část financí sehnat z různých dotačních fondů. Rada se otázkou revitalizace lipové aleje zatím podrobně nezabývala.

„Odbor životního prostředí připravuje projekt na obnovu části aleje u Valdštejnské lodžie,“ doplnil starosta. Ten počítá s pokácením osmatřiceti stromů a na jejich místo bude vysazeno pětapadesát nových stromů. K těmto pracem by mělo dojít již příští rok.

Jak všechno dopadne a zda současná městská reprezentace zanechá vyřešení záchrany lipové aleje budoucím zastupitelům, ukáže čas. Lipová alej každopádně viditelně stárne.