Přitom čtvrteční akce byla s velkým předstihem inzerována i v Deníku a šlo o naprosto zásadní věci kolem budoucí existence unikátního stromořadí. Autor studie, uznávaný odborník ing. Josef Souček velmi lapidárním způsobem objasnil jedinečnost aleje a možnost její záchrany pro budoucnost.

„Jde o jednu z nejvýraznějších krajinných os na území republiky. Díky svému charakteru, velikosti a v Čechách mimořádnému stylu založení se jedná o naprosto jedinečný raně barokní útvar,“ uvedl ing. Souček.

Stromořadí bylo založeno v roce 1634 a dnešní stromy jsou jeho čtvrtou generací. Celý problém s dnešním stavem vznikl již koncem 19. století, kdy barokní styl ořezu stromů byl již nemoderní a lípy místo pravidelné dvou až tříleté péče byly během dvacátého století jen třikrát ořezány. Tím prakticky zanikl původní charakter aleje a „zadělalo se“ na mnoho dnešních problémů.

Z 930 jedinců lípy malolisté je v uspokojivém zdravotním stavu 522, 52 v lepším a k pokácení 118. Míst, kde žádné stromy nejsou je 167.

Ze tří možných způsobů přístupu ke stromořadí doporučil autor studie částečnou etapovitou obnovu a hlavový řez. „Tento obnovný princip kombinuje pozitiva z dalších návrhů a zároveň se snaží eliminovat alespoň některé negativní prvky,“ uvedl Josef Souček.

#nahled|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt01_adm350.jpg|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt01.jpg|Z představení studie záchrany jičínské lipové aleje.#
#nahled|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt02_adm350.jpg|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt02.jpg|Z představení studie záchrany jičínské lipové aleje.#
#nahled|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt03_adm350.jpg|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt03.jpg|Z představení studie záchrany jičínské lipové aleje.#
#nahled|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt04_adm350.jpg|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt04.jpg|Z představení studie záchrany jičínské lipové aleje.#
#nahled|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt05_adm350.jpg|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt05.jpg|Z představení studie záchrany jičínské lipové aleje.#
#nahled|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt06_adm350.jpg|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt06.jpg|Z představení studie záchrany jičínské lipové aleje.#
#nahled|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt07_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt07.jpg|Z představení studie záchrany jičínské lipové aleje.#
#nahled|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt08_adm350.jpg|https://g.denik.cz/35/ed/alejlipy_projekt08.jpg|Z představení studie záchrany jičínské lipové aleje.#


Postupně by se po etapách nahrazovaly stromy, které by jinak nepřežily, a zároveň by se obnovila následná a pravidelná péče. Jen tak by se stromořadí zase postupně dostalo do původní zcela unikátní barokní podoby. V žádném případě se není třeba obávat celoplošného kácení a jiných podobných, povětšinou drastických zásahů.