Čáru přes rozpočet učinil v loňském roce obyvatelům Nového Města ten, kdo nechal v blízkosti čistírny odpadních vod odstranit dřevěnou lávku, vedoucí přes řeku Cidlinu. Mnozí Jičíňáci se tudy dostávali na kolech či pěšky do zaměstnání a nebo zkrátka ven z města.

 Po tom, kdo nechal lávku zlikvidovat, jsme pátrali už vloni. Povodí Labe ani město Jičín se k akci nehlásily.

 Nyní, na základě přání obyvatel, se radnice pokusí Cidlinu opět přemostit. „Musíme nechat zpracovat projektovou dokumentaci, a pak uvidíme,“ říká místostarosta Josef Dvořák.

 Přiznává, že město má jednu lávku v záloze, ale obává se, že není dostatečně široká. Navíc musí přemostění odpovídat požadovaným parametrům bezpečnosti, musí být mobilní, aby v případě velké vody mohlo být z toku odstraněno. J. Dvořák by rád viděl lávku přes Cidlinu ještě v letošním roce.

 Na Povodí Labe se dozvídáme to samé co na jičínské radnici, tady čekají na předložení projektu. Pokud návrh bude odpovídat normám, neměl by vzniknout problém s povolením výstavby.

 Zajímalo nás, kdo je vlastníkem pozemků u Cidliny. Na břehu směrem k čistírně odpadních vod jde o parcelu města, břehy a tok spravuje Povodí Labe, protilehlý pozemek u toku (směrem k Sanswissu) patří Státnímu pozemkovému fondu.

 Napadlo nás oslovit firmy, jejichž zaměstnanci lávky využívají, zda by zbudování přemostění finančně nepodpořily. Ředitel jičínského Ronalu Jiří Hnízdo uvedl, že o záměru zatím nebyl ze strany města informován.