I v letošním roce se výstavy zúčastní více než třicet středních škol z našeho okresu a z okolních regionů, své služby nabídne Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS) Úřadu práce v Jičíně.

 Budoucí studenti na výstavě získají od zástupců jednotlivých škol podrobné informace o studijních a učebních oborech, údaje o přijímacím řízení, ubytování a stravování, obdrží informační a propagační materiály. Součástí prezentace jsou i ukázky činností a výrobků školských zařízení.

Výstava se koná v úterý 3. listopadu v prostorách Masarykova divadla v Jičíně, Husova 206 v době od 10 do 18 hodin.

„Případní zájemci o poradenskou službu při výběru dalšího studia se mohou obrátit na IPS Úřadu práce v Jičíně, Havlíčkova 56 (tel.493 580 247), kde jsou k dispozici také informace o středních školách a učilištích z celé ČR,“ uvedla Eva Sutnerová z Úřadu práce v Jičíně.