Komu jsou přidělovány krizové byty ve vlastnictví města Jičína a pokud na ně chcete dosáhnout, co pro to musíte udělat?

 Pro odpověď jsme si zašli za Rostislavem Vodákem, vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín.

Naše první otázka směřovala k tomu, jaké jsou předpoklady pro kladné vyřízení žádosti.

 „Podmínky pro přidělení bytů jsou stanoveny ve Směrnici, kterou schválila Rada města. Musí to být rodina s nezaopatřeným dítětem a trvalým pobytem v Jičíně minimálně pět let. Dále nesmí být nájemci či vlastníky bytu, nebo jiné nemovitosti určené k bydlení a nesmějí se u nich prokázat dluhy a pohledávky vůči Jičínu,” uvedl R. Vodák.

Zajímáme se, kdo všechno musí formuláře schválit.
 Rostislav Vodák nám vysvětluje: „Po podání žádosti o přidělení bytu u nás zjišťujeme, zda rodina splňuje stanovené podmínky a je schopna ze svých příjmů, nebo z dávek státní sociální podpory a z dávek pomoci v hmotné nouzi hradit nájemné a služby s tím spojené.V případě, že rodinní příslušníci splňují všechny předpoklady, rozhodne o přidělení bytu Rada města Jičína na základě doporučení Sociální a bytové komise. Po kladné reakci o přiřknutí je rodině předán byt a podepíše se nájemní smlouva na tři měsíce. Pokud rodina řádně hradí nájemné a služby spojené s užíváním bytu, nemá dluhy nebo pohledávky vůči městu a ostatní nájemníci v domě si nestěžují na nepřiměřený nepořádek či hluk, prodlužuje se tato smlouva vždy na dalších dvanáct měsíců, ale pokaždé se sepisuje na dobu určitou.”

 Rostislav Vodák dále doplňuje, že když rodina řádně nehradí nájemné, nebo má dluhy vůči městu, není s ní prodloužena nájemní smlouva a upozorní se na zaplacení peněžních závazků nejpozději do 15 dnů. Pokud je neuhradí, je vyzvána, aby předmětný byt vyklidila a předala. V případě, že předmětný byt nevyklidí, je podán návrh k soudu k vyklizení bytu. Poté soud o vyklizení rozhodne.

 Město sto Jičín má v současné době 288 nájemních bytů o velikosti 0+1 nebo 1+1 a jsou přidělovány převážně sociálně slabším rodinám. Nájemné činí něco přes 51 korun za metr čtvereční. V současné době evidujeme zhruba osm žádostí o přidělení bytu.

V Hořicích krizové byty nemají a ani je nepotřebují. Žádosti jim na městsky úřad nechodí.

Vendula Raisová, vedoucí odboru sociální a zdravotní péče MěU, nám prozradila: „Pokud nějaká rodina potřebuje příspěvek na bydlení, prozkoumají se jejich příjmy, počet dětí . Podle toho se v systému hmotné nouze vypočítá příslušná částka, což má na starosti referent.”

V Nové Pace mají opačný problém. Chybí jim byty pro sociálně slabší rodiny.
Vedoucí sociálního odděleníVěra Kazdová si nám postěžovala:

„Nyní tuto situaci řešíme. Dostáváme spousty žádostí od rodin, ale nemáme je kam už umístit. Proto mezi rodinami vyměňujeme byty buď za větší nebo za menší. Pro jednotlivce zajišťujeme bydlení například na jičínské ubytovně.”⋌(pav)