Kristian Stefan se narodil 7. prosince 1819 v Jičíně do rodiny vojenského vysloužilce. Zlomovým okamžikem pro směřování budoucího života bylo studium na jičínském gymnáziu pod dohledem vynikajících pedagogů a vlastenců S. K. Macháčka a Františka Šíra. Na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze studoval filosofii a učitelství. Již během studií se věnoval překladatelské činnosti, psal autorské básně a povídky. Po zavedení výuky českého jazyka se stal vyučujícím na piaristickém gymnáziu v Praze, pak v Mladé Boleslavi. V roce 1851 byl přeložen na gymnázium do Hradce Králové, kde již zůstal a v roce 1857 se stal řádným profesorem.

Znáte jičínského rodáka Kristiana Stefana? Pokud ne, tak zavítejte příští týden na přednášku do místní knihovny.V Hradci Králové se zapojil do vlasteneckého a společenského života. Stal se městským zastupitelem, zakladatelem osvětového spolku „Živnostensko-čtenářská Jednota“ a místní „Záložny“. Kristian Stefan byl opakovaně zvolen za poslance českého zemského sněmu v letech 1867-1873. V roce 1869 zakládá Vyšší dívčí školu pod patronací města Hradce Králové a je mu uděleno měšťanské právo města Hradce Králové.

Přednáška o význačné osobnosti Jičína se uskuteční ve středu 12. února od 18 hodin. Přijďte si připomenout rodáka, který před lety upadl tak trochu v zapomnění.