Nejobtížnějším úkolem je určení příčin úniku vody z rozvodného systému. Podezření z podzimu se totiž nyní potvrdilo, z celkového objemu 1000 m³, denně zmizí 12 – 13 kubíků.

„Vede tam přes 3000 metrů potrubí s 2500 spoji, takže pravděpodobnost, že některý spoj povolil nebo protéká, je velká,“ uvádí vedoucí odboru investic MěÚ Jan Zachoval.

Důvodem může být nekvalitní materiál, vada spoje či trubky, u některých mohlo dojít k sednutí. Rozhodně vylučuje, že by voda unikala přímo bazénem.

Ke ztrátám dochází mezi strojovnou a technologií.V dubnu dojde také na konečné měření a případné vyrovnání přelivné hrany. Ta nebyla na podzim ve stanovené toleranci dvou milimetrů, takže finální korekce byla odložena na jarní období.

„Změna není vizuálně sledovatelná, centimetr je složité vnímat,“ říká Jan Zachoval s tím, že nerovnost bude lokálního charakteru, nikoliv po celé délce.

Zároveň dojde na rekultivace trávníků, vyrovnání nerovností, úpravu dlažby, vedení veřejného osvětlení mimo areál, revize, návštěvníci se mají dočkat i plážového bufetu.

Radní už také stanovili ceník a otevírací dobu, o kterých jsme informovali. Iva Prýmková