Důvodem jsou neshody mezi firmou Geosan Group, která akci provádí, a subdodavatelem stavby – společností BAK.

Výrobní ředitel Geosanu Jiří Šalda Deníku řekl, že se tak stalo kvůli dlouhodobému neplnění harmonogramu: „Za tři měsíce nabral BAK dvouměsíční zpoždění, navíc chtěl dalších pět milionů na vícepráce. Společnost také namítala, že v projektu jsou vady. Nechali jsme si udělat posudek od projektové kanceláře, který potvrdil, že je vše v pořádku.

Samozřejmě se tím zvýší i náklady, abychom dodrželi termín. Ty budeme žádat od subdodavatele,“ Firma BAK ale vidí celou situaci jinak. Podle člena představenstva Vratislava Blechy se Geosan včas nevyjádřil k upozorněním na vady projektové dokumentace spočívající v založení hlavních stavebních objektů.

„Také byla navržena opatření, která by tyto vady eliminovala,“ řekl Blecha a dodal, že s násilným převzetím staveniště nesouhlasí. Starosta Jičína Martin Puš považuje celou záležitost za věc dodavatele, který má splnit konkrétní termín, a má plnou kompetenci zasáhnout, pokud se bojí, že nebude dodržen.

V takovém případě by mu totiž hrozilo penále za každý den prodlení, které se může pohybovat až v milionových částkách. Koupaliště má být podle plánu hotovo v srpnu tohoto roku, ve čtvrtek by měla stavba pokračovat s novou firmou.

Na snímcích ve fotogaleriiodvážejí dělníci firmy BAK své nářadí a další věci a při odjezdu ze stanoviště jsou kontrolováni.

Aktualizace - středa 17. března:

Kauza koupaliště směřuje k soudu

Dramaticky se vyvíjí stavba jičínského koupaliště za zhruba 207 milionů korun. Firma Geosan Group zabránila další činnosti svého subdodavatele (společnosti Bak) a za přítomnosti soukromé ochranky v úterý dohlížela nad odchodem dělníků i techniky ze staveniště. Bak ale s násilným převzetím prostor nesouhlasí a celá věc se dostane pravděpodobně k soudu. Záležitostí se zabývá také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Výrobní ředitel zhotovitele nové plovárny Jiří Šalda Deníku sdělil, že vypověděli v úterý ve čtyři hodiny ráno smlouvu firmě Bak kvůli dlouhodobému neplnění harmonogramu a také dalším pěti milionům, které chtěl Bak na vícepráce.

„Za tři měsíce nabrali dvouměsíční zpoždění. Společnost měla námitky, že v projektu jsou vady,“ vysvětlil Šalda. Na základě toho si nechal Geosan vytvořit od nezávislé projektové kanceláře i původních autorů posudek, který ukázal, že je vše v pořádku. S tím ale rázně nesouhlasí firma Bak. Člen představenstva Vratislav Blecha Deníku řekl, že nebyly udány důvody pro odstoupení od smlouvy:

„Je–li argumentováno zpožděním stavebních prací, spatřuje společnost Bak hlavní důvod v tom, že se Geosan včas nevyjádřil k upozorněním na vady, spočívající v založení hlavních stavebních objektů.“

Zároveň Vratislav Blecha z Baku řekl, že Geosanu navrhli opatření, která by eliminovala vady projektu. Podle něj se rozhodně nejednalo o svévolné prodlužování stavby nebo neschopnost dílo realizovat.

Odvolává se na obchodní zákoník, který říká, že si musí počkat na stanovisko společnosti zda pokračovat ve stavbě i s vadami, nebo realizovat problémovou část jinak.

Celé zdržení se navíc prodraží, aby byl termín dostavby dodržen. Koupaliště se má veřejnosti otevřít v srpnu tohoto roku. „Náklady, které souvisí se zdržením, budeme požadovat po společnosti Bak,“ řekl Jiří Šalda z Geosan Group.

Prodloužení termínu by firmu přišlo draho

Před začátek všech akcí byl navíc vytvořen speciální účet, kam Bak vložil deset milionů korun. Pro Geosan to byla záruka, kdyby se něco stalo. Po vypovězení smlouvy nechali tento účet zablokovat a peníze chtějí využít také na zvýšené náklady. „Předpokládáme vzhledem k postupu společnosti Geosan, že další řešení bude probíhat již soudní cestou. S násilným převzetím staveniště nesouhlasíme,“ uvedl také Vratislav Blecha. Starosta Jičína Martin Puš Deníku sdělil, že je věcí dodavatele, zda kvůli obavám z nedodržení termínu zasáhl. Jinak by platil penále.

Geosan totiž nabídl za den zpoždění 3,5 milionů korun. Podle radnice je tak vysoká částka soudně nevymahatelná, ale jeden milion korun už je reálnější. Aby k placení penále nedošlo, už dnes by měla být na místě bývalá dceřiná společnost Geosanu Group, tedy Geosan dopravní stavby, která bude na turnusy dohánět zpoždění.

Zakázku dostal dražší kandidát

Problém je ještě pikantnější, když sáhneme hlouběji do předchozích měsíců. Jičínští radní vybrali na stavbu dlouho chátrajícího koupaliště společnost Geosan Group, i když nabídl o více jak 40 milionů dražší nabídku. Druhá skončila právě firma Bak.

Volbu obhajovalo vedení města nesplnitelným časem zhotovení (Bak nabídl 18 týdnů, Geosan 35 týdnů) a také šetřením na důležitých částech a technologiích.

Podle zástupců Geosanu poslední události ukazují, že termín i cena nabízená Bakem byla podhodnocena. „Postupovali jsme v průběhu výstavby v souladu s obchodním zákoníkem a máme zájem realizovat dílo tak, aby bylo možné za něj převzít záruku a především zajistit jeho řádné užívání a budoucí bezproblémový provoz,“ uvedl Blecha s upozorněním, že se rozhodně nejednalo o neschopnost podmínky stavby dodržet.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel v této věci nedávno podnět a začal zakázku šetřit, zda je v souladu se zákonem. V případě, že se objeví indicie o možném porušení zákona, zahájí správní řízení. Více nelze v tuto chvíli sdělit,“ uvedl Kristián Chalupa, ředitel odboru vnějších vztahů.

Deník se pokusil získat i vyjádření hejtmana Královéhradeckého kraje, který se tím podle informací redakce také hodlá zabývat. Byl však zaneprázdněn povinnostmi a jeho vyjádření by mělo přijít v nejbližších dnech.

Jičínské koupaliště v bodech:
- Ke sklonku minulého roku zvítězila ve výběrovém řízení společnost Geosan Group s cenou zhruba 207 milionů korun a zhotovením za 35 týdnů. O více jak 40 milionů levnější Bak nabízel dobu provedení 18 týdnů. Radnice obhajovala svůj výběr odborným posudkem, podle kterého je minimální doba stavby 35 týdnů. Navíc Bak prý šetřil na důležitých částech stavby.
- Proti výběru dražší firmy se na prosincovém zasedání ohradili opoziční zastupitelé s tím, že pro město nebyl vybrán ideální kandidát. Zastupitel Jiří Vitvar pak v televizní reportáži řekl, že existuje podezření na zmanipulování celé soutěže. Strhla se bouřlivá diskuze mezi občany i zastupiteli.
- Na únorovém zasedání zastupitelů se radní znovu ohradili proti postojům Vitvara v případě koupaliště, obvinili ho z jednání vyhovující jeho osobním zájmům a obhajovali svůj výběr s tím, že Geosan Group byl optimálním uchazečem o tuto zakázku.
- Když samotná stavba začala, areál se zazelenal dělníky i technikou Bak, kterou si Geosan Group vybral jako subdodavatele.
- V úterý dorazili na koupaliště zástupci Geosan Group, a to ve tři hodiny ráno. Smlouvu vypověděli ve čtyři a na místo zavolali pro jistotu policii. Přítomna byla i soukromá ochranka. Celý den se pak ze staveniště odvážely stroje Baku a dělníci si odnášeli svoje věci. Jako důvod uvádí Geosan dlouhodobé nedodržování harmonogramu a další náklady s vícepracemi. K převzetí koupaliště takovým způsobem došlo, protože prý Bak upozorňoval, že pokud jim smlouvu vypoví, zablokují staveniště. Geosan navíc zablokoval účet s deseti miliony Baku, které sloužily jako záruka při problémech.
- Bak s násilným převzetím staveniště nesouhlasí a tvrdí, že za zdržení i větší náklady může Geosan Group, protože podle obchodního zákoníku nahlásili vady v projektu a nemohli ve stavbě pokračovat bez stanoviska zadavatele, které týdny nepřicházelo. Podle nich se rozhodně nejedná o svévolné prodlužování stavby nebo neschopnost dílo realizovat.