Ten měl mimo jiné ukázat, zda je třeba postavit protihlukovou stěnu v takovém rozsahu, jak ji navrhl projektant, a to   v ulici Jarošov podél stávající zdi, kterou měla převyšovat o 1,5 metru. Výsledky měření rámusu dopadly příznivě, a proto mohla být konstrukce postavena o 1,5 metr nižší. Snížením celkové výšky konstrukce ušetří Jičín téměř půl milionu korun.

Projektová dokumentace již naštěstí zahrnovala stěnu a investice s ní spojené, tudíž radnice bude peníze na realizaci stavby čerpat z dotace Evropské unie, která byla určena na rekonstrukci koupaliště. Vizuálně je zeď totožná s původním řešením. Poté, co se městu podařilo získat vratku DPH ve výši 30 milionů, se jedná o další snížení ceny koupaliště.