Žijeme v době, kdy znalost práce s počítačem je pro jakékoliv profesní uplatnění nezbytným předpokladem. Počítačová gramotnost je proto klíčovou dovedností, kterou musí získat každý, kdo se chce smysluplně uplatnit na trhu práce. Proto si ze všech projektů, které se v mém oboru podařilo během posledních let uskutečnit, nejvíce cením projektu obnovy počítačových tříd na základních školách v Jičíně. Díky jemu získala každá škola novou, plně vybavenou počítačovou učebnu, která umožňuje všem jičínským dětem získat kvalitní základy znalostí práce s PC. Celý projekt se uskutečnil ve dvou etapách a byl plně financován z prostředků města.

V době, kdy se mnoho škol v naší republice potýká ze zastaralým počítačovým vybavením ( o tomto problému se v poslední době hodně diskutuje i na stránkách denního tisku), se tak Jičín řadí k městům, která dokáží smysluplně investovat do budoucnosti svých dětí. Dalším významným krokem, který se podařilo uskutečnit a který možná unikl pozornosti veřejnosti, je výrazné zkvalitnění vybavení provozů školního stravování v mateřských i základních školách.

Nejvýznamnější změnou prošla výdejna ZŠ 17. listopadu, ale podstatných změn se dočkaly i ostatní provozy mateřských a základních škol. A protože další oblastí, která patří do mé kompetence, je cestovní ruch, velikou radost mi v minulém roce přineslo ocenění našeho městského informačního centra, které bylo vyhodnoceno jako nejlepší v Královéhradeckém kraji. Je to pro mě potvrzení toho, že jsme se vydali při vytváření jeho konceptu správným směrem a že cíl, který jsme si při jeho zřízení stanovili, se daří plnit.