Po zatím neúspěšném hledání zdrojů financování rekonstrukce jezuitské koleje svítá městu další naděje. Ještě před měsícem chtělo zvýšit své šance tím, že požádá o vyhlášení areálu národní kulturní památkou. Nakonec tuto cestu opustilo, ukázalo se totiž, že v této kapitole není dost prostředků. Ve finále by také při rekonstrukci byl statut národní kulturní památky spíše komplikací.

 Město se nyní soustředí na operační program Podnikání a inovace - program podpory Prosperita, kam přihlásí projekt Valdštejnova vzdělávacího a kulturního centra. První kolo bude na ministerstvu průmyslu vyhodnoceno 15. července.

 Záměr počítá s úzkou spoluprací obou vysokých škol, které již v Jičíně působí - Českou zemědělskou univerzitou v Praze, provozně ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci, směřující k vybudování Vědecko technického parku v areálu jezuitské koleje.

 „Mělo by jít o vývojové centrum, které by spojilo práci vysokých škol, studentů a podniků z průmyslové zóny v Jičíně a okolí,“ říká starosta Martin Puš.
 Všechny subjekty nyní musí svůj zájem potvrdit uzavřením partnerských smluv. Pracovní skupina má za úkol jednat i s církví a oslovit podnikatelské subjekty.

 Radnice musí nyní najít také finanční prostředky na přípravu dokumentace ke stavebnímu povolení a územnímu řízení.

„Spolupráce studentů s podnikatelskou praxí v rámci výuky se nám velmi líbí, zapadá to do myšlenky přestavět kolej na vzdělávací centrum. Jsme tu od toho, abychom vyzkoušely všechny možné cesty, tedy i Valdštejnův vědeckotechnický park,“ dodal starosta Martin Puš. Iva Prýmková