Klára Dostálová z Turnova přijela se svými Líbezníčky, líbeznými obrázky, které vycházejí z jejího nitra. Své stanoviště zde měla organizace nevidomých, jejich prezentace byla pro děti velice poučná. Nechyběly řemeslné stánky. Plno bylo u regálů vyřazených knih, a také u dětských dílniček, které vedly zdejší knihovnice.

Svou důležitou roli zde sehrálo mluvené slovo, doktor Václav Franc uvedl novinku, knížku třinácti místních autorů s názvem Jablko nepadá daleko od stromu. Pódium patřilo také muzikantům i loutkářce Stáně Benešové. Počasí vydrželo a hlavně dětem se vůbec nechtělo domů. Zájem o jarmark ukázal, jak je zdejší knihovna se svým šikovnými knihovnicemi oblíbená.