Celý můj týden je poznamenán tím, že končí Měsíc čtenářů a doznívají akce v rámci tohoto svátku knihy. V pondělí se uskutečnily besedy o komiksu, v úterý je vzorová beseda a pasování čtenářů v Místní knihovně ve Vysokém Veselí a ve středu večer beseda o jičínských ulicích.

V pondělí jsem se sešla na poradě s vedoucími profesionálních knihoven našeho okresu, pak jsem se zúčastnila besedy o komiksu s programovým ředitelem nakladatelství Albatros Ondřejem Müllerem. V úterý se budu věnovat práci na výroční zprávě. Ve středu ráno pozvu na krátkou poradu vedoucí výpůjčních služeb a vedoucí úseku regionálních služeb. Odpoledne se chci věnovat blížícímu se Jičínskému poetickému jaru, které uspořádáme ve dnech 21. – 23. května jako 3. mezinárodní setkání literárních spolků a klubů.

Večer se zúčastním naší besedy s Mgr. Albrechtem Šorejsem na téma „Procházka jičínskými ulicemi“. Ve čtvrtek mě čeká porada se všemi zaměstnankyněmi knihovny. Odpoledne pak dramaturgická rada festivalu Jičín – město pohádky.

V pátek se budu věnovat zpracování výsledků našeho dotazníku, který zkoumal spokojenost se službami knihovny. Budu také pracovat na scénáři a přípravě materiálů na výstavu k 20. výročí Literárního spolku LiS při naší knihovně.