V Exitu je zaměstnána trojice sociálních pracovnic, které se snaží s těmito dětmi sblížit, navázat důvěru a následně jim pomoci problém řešit, nebo alespoň zmírnit jeho rizika. „Pokud si to situace dítěte žádá, spolupracujeme i se školou, s občanskou poradnou SOROPO, se sociálním odborem Městského úřadu Jičín nebo s městskou policií. S mladšími dětmi řešíme většinou školní docházku a učení. Snažíme se tak pomáhat jejich rodičům, protože na to z nějakého důvodu nestačí. Dospívající k nám zase přichází řešit většinou vztahy – v rodině, ve škole, s chlapcem nebo dívkou. Za nejzávažnější témata považujeme nezvládnutý rozvod rodičů, chudobu rodiny a z ní vznikající konflikty. Někteří klienti se bohužel se svým problémem tak sžili, že ho berou jako běžnou součást svého života,” vysvětluje nám jedna z pracovnic klubu.

V průběhu uplynulého roku prošel klub Exit několika změnami. Tou první byla nová výmalba a nákup vybavení (zrcadlová stěna, boxovací pytel, nový stolní fotbálek, nový nábytek). Klub získal novou, modernější tvář.

Zásadní změnou je, že do klubu mohou přicházet děti již od 6 let. Pro pracovnice to znamenalo přizpůsobení činnosti adekvátně k potřebám tak malých dětí. „V klubu se nyní více věnujeme pomoci s přípravou do školy a pravidelně chystáme výtvarné či pracovní dílničky. Snížením věkové hranice se nám naskytla možnost výchovně působit na děti již v raném věku, kdy jsou ještě tvárné. Je tak možné lépe ovlivnit jejich chování, špatné návyky, a tím do budoucna zlepšit kvalitu jejich života,” poučují nás odbornice.

Zařízení změnilo i otevírací dobu, zpřístupněno je každý všední den kromě středy od 13.30 do 18 hodin. Pro malé (6 do 11 let) funguje od 13. 30 do 16 hodin a velké (od 12 do 18 let) od 16 do 18 hodin.

Provozovatelem klubu je Oblastní charita Jičín.

Kromě Exitu dále zajišťuje chod nízkoprahového klubu Pohoda v Hořicích a charitní pečovatelskou službu v Kopidlně, Libáni a Vysokém Veselí. Více se o její činnosti můžete dozvědět na www.jicin.charita.cz.

Činnost je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR. Dále se na jeho financování podílí Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Město Jičín.