Žádost bude podána v rámci Programu rozvoje venkova, osa IV. Cílem je podpořit spolkovou a divadelní činnost, vytvořit zázemí a zachovat místní tradice. 

 K - klub chce z finančního příspěvku vybavit jeviště látkovými horizonty, jevištními šálami a oponovými kolejnicemi.

„S akcí souvisí i hostování amatérských souborů. V K-klubu budou moci vystoupit i jiné organizace a naopak, naše divadelní soubory se mohou prezentovat na území partnerů,“ sdělil starosta Martin Puš.

 Projekt bude realizován až po obdržení dotace, což město zjistí zhruba v říjnu letošního roku. „Počítáme se zahájením úprav na konci roku 2012 nebo v roce 2013,“ uvedl Martin Puš.

 Celková částka je odhadována na zhruba 300 tisíc korun. Dotace pokryje devadesát procent nákladů.
 Káčko má letos získat peníze i na zřízení plošiny pro těžce zdravotně postižené. Ta bude stát sto tisíc korun stejně jako nová teleskopická tribuna.


Plošina pro hendikepované


„Náklady na pořízení plošiny pro hendikepované jsou zahrnuty v provizorním rozpočtu města. Pokusíme se ještě sehnat alespoň částečnou dotaci, pokud ji neobdržíme, budeme v průběhu roku hledat zdroje v rámci rozpočtu,“ uvedl dále Martin Puš.
Podobně bude financováno i vybudování nového hlediště.


Historie K-klubu


Středisko volného času vzniklo v září roku 1992 jako nástupnická organizace okresního domu pionýrů v Jičíně. Pro účely nově vzniklé složky byly zajištěny prostory v prvním a druhém patře budovy nynější Knihovny Václava Čtvrtka.

 V prvních třech letech činnosti bylo každoročně otevřeno 10 až 12 kroužků. Během následujících dvou let dochází k zásadnímu rozšíření nabídky volnočasových aktivit, přílivu zájemců z řad dětí, mládeže i dospělých. Původní prostory jsou náhle nevyhovující a pracovníci K-klubu získávají v roce 1998 místo v budově bývalé radnice.

S novou lokalitou se stále rozrůstá i nabídka zájmových činností. V tomto školním roce navštěvuje sdružení téměř 600 dětí, mladistvých a dospělých, kteří se rozprchnou do šedesáti šesti kroužků.