Kulturní zařízení města Jičína se loni poprvé v historii dostala přes magickou hranici sto tisíc návštěvníků. Diváci si mohli vybrat ze 175 kulturně-společenských akcí v Masarykově divadle a na dalších místech města. Velký ohlas mezi diváky i tanečníky měla kupříkladu soutěž Destiny´s Jam. Napilno měl i biograf, kde stihli jen těžko uvěřitelných 954 filmových projekcích. Biograf Český ráj se stal s přehledem nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem Královéhradeckého kraje. Povedené bylo i letní promítání pod širým nebem. K tomu je samozřejmě nutné přičíst zhruba 130 tisíc obsloužených klientů Městského informačního centra.

Stále stoupající zájem o kulturní pořady je pro ředitele KZMJ Pavla Nožičku a jeho tým odměnou za jejich práci i závazkem do budoucna. „Cesta vede přes promyšlenou dramaturgii, rozvoj současných osvědčených projektů, zavádění smysluplných novinek a v neposlední řadě naslouchání názorům, připomínkám a nápadům veřejnosti,“ naznačuje Nožička fakt, že poskládat program tak, aby si v něm každý našel to svoje, není vůbec jednoduché. Vrcholnou akcí letošního roku pro ně budou Valdštejnské slavnosti, které se konají poslední květnový víkend.