Řekněme, že mé tříměsíční působení ve Valdštejnské lodžii bylo pouze rozehřívací kolo, ale reálný provoz mě teprve čeká. Pevně doufám, že se před začátkem sezony dokončí práce na připravované multifunkční pokladně – kavárně, vybudují se již dlouho plánované sociální zařízení a doupraví některé problematické záležitosti v areálu lodžie.

Rád bych, aby se mi podařilo naplnit plán akcí, které jsem na rok 2012 navrhl, a rozšířil spolupráci s dalšími subjekty a skupinami. Doufám, že se akce, kterými se pokouším oživovat tuto unikátní památku, setkají se stejným zájmem veřejnosti, jako v případě již Slavnosti stromů, Divovánoc i Zpívání v lodžii. Nejvíce bych si přál, aby se našli dobrovolníci a pomocníci, kteří by se do akcí v lodžii zapojili aktivně, protože bez pomoci dalších lidí správu celého objektu, starání se o celkovou propagaci a organizování akcí, nejsem schopen zvládnout sám.

Mým přáním je, aby se v lodžii v příštím roce zbudoval alespoň provizorní multifunkční sál. Zde by se nejen mohly konat koncerty, divadelní představení, filmové projekce a další kulturní akce, ale zároveň by to mohlo být místo pro různé workshopy, přednášky a zájmové kroužky.

V neposlední řadě by to mohl být prostor pro takzvané residenční pobyty sloužící pro různé divadelní skupiny, které by v tomto inspirativním prostředí mohly tvořit vlastní autorské projekty. Tím by se lodžie mohla stát nejen místem pro prezentaci již hotových projektů, ale samotným centrem vzniku. Přál bych si naplnit sám sebou stanovený cíl, aby se z libosadu stalo kulturní imaginárium, místo oživení zapomenutých snů… ⋌
Jiří Vydra, kastelán Valdštejnské lodžie