Přijede i zástupce společnosti Czech development, která zvítězila ve výběrovém řízení a v průběhu deseti let chce lokalitu přestavět. Smlouvy s městem jsou připravené.

Podle první varianty se má projektu, který nabídne bydlení 300 zájemcům, zhostit právě tato firma, druhá pak navrhuje výběrové řízení zrušit a připravit území kasáren na pozemky pro bytové domy a individuální výstavbu v režii města a poté je nabízet. Město by muselo zaplatit demoliční práce a inženýrské sítě.

Neuvolněný místostarosta Tomáš Frýba se domnívá, že by tak město mohlo na projektu více finančně profitovat, a nevzdalo by se zisku ve prospěch developerské společnosti.

Rada města jde po poslední schůzi do zastupitelstva s doporučením odsunout rozhodnutí na únorové zasedání. Podle starosty Martina Puše mají být do té doby zpřesněny náklady na infrastrukturu a demolice. „Je potřeba zhodnotit i příjmovou stránku a časovou prodlevu, která by vznikla, pokud by zastupitelé zvolili druhou variantu. Je potřeba si ujasnit a ověřit čísla a pak budou mít zastupitelé všechny podklady pro rozhodnutí,“ říká starosta.

Další alternativou je podle neuvolněného místostarosty Tomáše Frýby vypsání nového výběrového řízení, které by mohlo přinést výhodnější podmínky. V takovou nabídku však kvůli ekonomické stagnaci starosta Martin Puš příliš nevěří. Iva Prýmková