Tři bytové domy, na dvě desítky rodinných a vilových domů, zeleň, hřiště a oprava největší stávající budovy. Taková je budoucnost jičínských kasáren zhruba za deset let. Celou podobu představili investoři zastupitelům a veřejnosti při posledním zasedání.

„Stavby budou architektonicky zapadat do kontextu další zástavby na Čeřovce. Zároveň chceme minimum dopravy uvnitř areálu,“ vysvětlil stavební ředitel firmy, která by měla s prvními úpravami začít v roce 2011, Vladimír Hrabák.

Podle něj by mělo zůstat zachované průčelí lipové aleje a tři domy, kde vznikne na 300 bytů, budou stát podél nich. Co se starým bunkrem, není jasné, dosud se neobjevil žádný zájemce o tyto prostory a pokud se tak nestane, pravděpodobně je stroje zasypou.

Největší objekt kasáren čeká rekonstrukce. Od něj směrem k Čeřovce bude zhruba 20 rodinných a vilových domů. „Mezi naše podmínky patřilo vybudování infrastruktury a inženýrských sítí, ale i hodně zeleně a dětská hřiště,“ řekl před časem Martin Puš, starosta města.

Teď je na řadě příprava projektů a veškeré papírování. Spolupráci a následný prodej města a společnosti, kterou zastupitelé schválili, by měly obě strany písemně potvrdit ještě během ledna. Smlouva budoucí kupní bude zárukou, že vše půjde podle dohodnutých pravidel.