Podle projektové dokumentace budou zbourány další tři budovy. Právě proti likvidaci jedné z nich (nejdelší, podél lipové aleje) jsou památkáři.

 „Ministerstvo pro místní rozvoj chceme požádat o dotaci i na druhou etapu. Nyní se snažíme najít shodnou řeč s památkáři a samozřejmě budeme usilovat o získání stavebního povolení,“ řekl místostarosta Tomáš Frýba.

 I když nedostanou povolení, demoliční práce budou nadále pokračovat, ale pokud dojde k této komplikaci, musí městský úřad rozhodnout o budoucí podobě lokality.

 „Nyní čekáme na posudek z Národního památkového ústavu v Praze. Vyjádření bychom měli znát na začátku příštího týdne. Každé zařízení, které se nachází v památkové zóně a jeho vlastník ho chce nechat zbourat nebo upravit, musí nejdříve požádat o stanovisko orgán Státní památkové péče,“ vysvětlil nám Martin Mezera, vedoucí oddělení Státní památkové péče MěÚ Jičín.

 Posudek poté pročtou jičínští památkáři a přepošlou radnici, která se s podklady seznámí. Poté bude vydáno závazné stanovisko.

„Tento posudek musí město předložit na stavebním úřadu, kde pracovník nemůže rozhodnout v rozporu se stanoviskem,“ dodává Martin Mezera.

 První etapa začala minulý rok na podzim. Během ní zaměstnanci společnosti ŽSD Modřice, která zvítězila ve výběrovém řízení, zahájili demoliční práce za 6,1 milionu korun. Pouze dvě budovy umístěné nejblíže k centru města zbudou po demolici v celém areálu. Jedna z nich patří jičínskému soudu.

Kromě bytů a parcel určených k výstavbě rodinných domů naleznete v objektech kanceláře a občanskou vybavenost. Na webových stránkách Jičínského deníku mohli čtenáři hlasovat pro nebo proti zbourání budov kasáren a vyjádřit svůj názor. Jedenašedesát je pro zachování historických budov a třicet čtyři pro jejich zbourání.

 Svůj úsudek uvedl Josef Vavřík: „Pokud má objekt historickou hodnotu a ráz města si vyžaduje, aby kultura staveb byla zachována, pak je vždy dobré hledat cesty, jak rekonstrukce, ale zejména následné využití naplánovat a realizovat. Domnívám se, že budovy bývalých kasáren mají svou hodnotu a hlavně zapsanou bioenergii, která pozitivně působí na místní obyvatele.“