Jak Deník informoval zastupitel Miroslav Matějka, na návrh zastupitelů za ČSSD městská rada uložila tiskovému oddělení ve spolupráci s Radou města uskutečnit od 1. ledna 2011 čtrnáctidenní anketu do minimálně tří vybraných jičínských médií, zaměřenou na potenciální zájem o nákup městských zasíťovaných stavebních parcel v lokalitě městské památkové rezervace – Kasárna Jičín, a to v místně obvyklých cenách za metr čtvereční pro rodinnou vilovou výstavbu.

„Obsah ankety, deklarující budoucí zájem o koupi předmětných stavebních parcel, bude determinován i stanovenou podmínkou pro potenciální zájemce v podobě zachování urbanistické architektonické koncepce vzniklé na základě městské architektonické studie, jež zachovává vizi renomovaného a uznávaného jičínského architekta Čeňka Musila,“ vysvětluje Miroslav Matějka.