Kasárna se nachází v blízkosti centra města, lokalita jako taková je cenná, a proto k ní chce nové zastupitelstvo přistupovat co nejzodpovědněji. V budoucnu zde vznikne možnost vytvoření zasíťovaných stavebních parcel pro rodinné domy, které by se prodávaly za cenu v místě a čase obvyklou, případně tržní.

Zároveň je třeba mít na zřeteli, že v místě II. ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín a stávající kvalitní urbanistické zástavby Čeřovky by bylo třeba přizpůsobit budoucí stavby architektonickému rázu místa, které určil významný jičínský architekt Čeněk Musil. Proto se rada města rozhodla uskutečnit průzkum mezi veřejností, aby zjistila budoucí zájem o parcely, které by mohly v lokalitě vzniknout.

Na hlavní straně městského webu www.mujicin.cz najdete na adrese: http://www.mujicin.cz/vismo/form anketu, ve které můžete hlasovat a vyjádřit svůj názor k záměru města.

Anketu spouštíme i na tomto webu, kde můžete v anketě vpravo hlasovat na otázku:Měli byste zájem o pozemky k výstavbě rodinných domů v lokalitě bývalých vojenských kasáren v Jičíně v přibližném horizontu dvou let za cenu v místě a čase obvyklou, případně tržní ?

Hlasujte do konce března, z jedné IP adresy je možné hlasovat zhruba jednou za hodinu.