Mateřské centrum Kapička (MC) je aktivizační zařízení sociální prevence pro rodiny s dětmi do šesti let. Scházejí se v něm maminky či otcové na rodičovské dovolené a zúčastňují se různých programů, nebo se sami aktivně podílejí na chodu zařízení. Pomoc zde naleznou i rodiny, které se octnou například ve složité životní situaci.

Jen během loňského roku navštívilo MC přes pět tisíc účastníků. Po nejistotách, které s sebou přinesl rok 2008, se podařilo i díky pomoci sponzorů a bez dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, zajistit běžný provoz a přestěhovat se do městem poskytnutých prostor v přízemí budovy, kde sídlí Komerční banka.

Tento týden zde Kapička uspořádala ukázkové dopoledne, kde představitelé města a zástupci sponzorů zhlédli příklady toho, co centrum dělá. „Jsem překvapen šíří aktivit centra. Je dobře, že nyní fungují ve středu města,“ uvedl starosta Martin Puš.