Ve volebním obvodu číslo 37 obhajuje senátorský post Jiří Liška z ODS. Chceme však představit všechny osobnosti, které usilují o vstup do horní komory Parlamentu. Je jich celkem sedm.

Spolu se čtenáři jsme připravili 12 otázek, z nichž si kandidáti vylosují kostkami šestici dotazů. Sedmou otázku si pak mohou položit sami, aby čtenáře upozornili na to, co oni považují za důležité. V dnešním Deníku nabízíme odpovědi Tomáše Czernina, kandidáta za TOP 09.

Narozen: 4. 3. 1962
Nejvyšší vzdělání: vysokoškolské – ČVUT Praha , stavební fakulta
Současné zaměstnání: lesník a zemědělec
Záliby: rodina, historie, myslivost, cyklistika
Rodina: manželka, čtyři děti (19,17,15,13)
Strana: TOP 09
Motto: „Tradice zavazuje.“

1. Jaký je největší problém vašeho volebního okrsku, který byste rád pomohl vyřešit?
Náš volební okrsek sahá od Polabské nížiny po podhůří Krkonoš. To znamená, že část je typicky zemědělská krajina, která má za sebou komplikovanou etapu. Rád bych dosáhl toho, aby naši zemědělci byli rovnocenní se svými kolegy v Evropské unii. Další část tvoří překrásná krajina s mnoha přírodními a historickými památkami. Byl bych rád, aby sem jezdilo více návštěvníků za poznáním či rekreací, aby tento kraj nebyl pouze tranzitem lidí z hlavního města do středisek zimních sportů.

3. Jste pro omezení imunity poslanců a senátorů?
  Považuji za normální, že poctivý člověk imunitu nepotřebuje a k problémům života se staví přímo čelem. Na druhé straně zákonodárci potřebují určitou svobodu projevu, aby každý jejich výrok nebyl obracen proti nim, oni měli čas na práci a netrávili ho jen zbytečnými soudními spory. Jinými slovy, imunita by měla být omezena pouze na projev v souvislosti s výkonem mandátu. V případě stíhání v souvislosti s běžnými záležitostmi občanského života, například účastí na dopravní nehodě, považuji za samozřejmé, když poctivý zákonodárce požádá sám o zproštění imunity.

7. Po kolikáte kandidujete na post senátora, a proč?
 Poprvé, jsem politický panic. Kandiduji proto, že mne o to požádala moje regionální organizace TOP 09 v Nymburce. Usoudil jsem, že hospodářství, které bylo mému otci navráceno v Dymokurech, jsme opět dostali na určitou úroveň a já mám teď možnost udělat i něco více pro můj kraj a moji vlast. Domnívám se, že je to v souladu s tradicí mé rodiny, moji předkové se vyskytovali prakticky ve všech etapách historie naší země.

8. Při řešení problémů jdete tvrdě za svým cílem hlava nehlava, nebo volíte diplomatickou cestu?
Tuto otázku by asi měl posuzovat někdo jiný, kdo mne zná, než abych soudil sám sebe. Na naší politické scéně se často divím tomu, jak se zástupci různých politických stran těžko smiřují s tím, že se musí s někým jiným dělit o moc. Přitom sám princip demokracie stojí na kompromisu a vzájemné domluvě. Na druhé straně pokud jde o otázky, které já považuji za zásadní, dokážu být neústupný.

9. Co je potřeba udělat proto, aby se na Jičínsku zlepšil počet pracovních příležitostí? Zatím se pouze propouští.

Můj program je zaměřen převážně na krajinu: výnosy z krajiny považuji za tradiční způsob obživy. Rád bych tedy podporoval regionální produkci a lidi motivoval, aby nakupovali od místních výrobců a pěstitelů. Naději spatřuji rovněž v obnovitelných zdrojích - turismu, rekreaci a poskytování služeb. Vše v únosné míře pro naši krajinu. Při vytváření nových pracovních příležitostí považuji za potřebné, aby byly vytvářeny s ohledem na stávající infrastrukturu a dlouhodobou perspektivu rozvoje. Je důležité dávat přednost produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou, aby naše kvalifikované síly nebyly pouze subdodavateli pro finální výrobu někoho jiného.

10. Malé obce si stěžují na nedostatek financí, jak jim pomoci?
Důležitou částí mého programu je rozpočtové určení daní. Naše země, to nejsou pouze čtyři velká města, ale řada městeček a vsí. Sám v jedné z nich žiji. Finanční prostředky je možno přerozdělovat daleko spravedlivěji. Současný systém dotací příliš provokuje k protekcionismu a klientelismu.

Vlastní otázka: Co chcete vyjádřit vaším heslem?
Moje heslo je „Tradice zavazuje.“ V politice neustále slyšíme mluvit o změnách. K mnoha změnám dochází překotně a vznikají zmatky. Domnívám se, že politici mají zodpovědně naslouchat, co žádají občané, ti totiž zpravidla vědí, co potřebují. Pokud je jasné, že změnu žádá více občanů, nemá politik váhat ji prosadit. Politik ale musí být ctitelem tradic, který se nevrhá po hlavě do změn, ale je si vědom toho, co je správné. Jako lesník a zemědělec žiju z toho, co nám dává naše země, v lese dokonce sklízíme to, co nám připravily generace dědečka či ještě starší, a pěstujeme to, co bude sklízet nejdříve náš vnuk. Sám pojem tradice představuje předávání mezi jednotlivými generacemi a také odpovědnost jedné generace za druhou. Příští generaci vychováváme a máme povinnost zabezpečit ty, kteří vychovali nás.

Rozhovor s dalším kandidátem do Senátu přineseme zítra. Na vylosované dotazy bude odpovídat Jiří Kuhn.