Školáci se rozdělili do dvou skupin, přičemž se jedna věnovala výtvarné činnosti a jedna dramatické činnosti. Ve výtvarné dílně si mohli vytvořit jednoduché přáníčko, jehož výroba spočívala v nabarveném provázku protaženém skrze přeloženou čtvrtku.

Dále si děti mohly, což bylo oblíbené spíše u chlapců, poskládat vlastního robota. Byly k dispozici ty nejobyčejnější suroviny, a to věci upotřebitelné v domácnosti - svíčky, plastové kelímky, víčka, knoflíky nebo korálky.

V „dramaťáčku“ se učily soustředění a vzájemné pomoci jeden druhému. Měly možnost zahrát si různé hry a cvičení, které měly za úkol vyzkoušet jejich reflexy. Dramatická výchova využívá divadelních technik k tomu, aby se naučily sociálním dovednostem. Děti mají možnost vžít se do určitých životních situací, vyzkoušet si je „nanečisto“. Mohou si vyzkoušet řešení sporů v rodině, mezi kamarády nebo ve škole. Veronika Odvárková