Vážená paní Procházková, děkuji za Váš dopis. Problematika veřejné zeleně a péče o ni je obecně velmi složité a komplikované téma. Dá se říci co člověk, to jiný pohled.

Často slyšíme názory podobné Vašemu. Velmi často jsme naopak kritizováni za to, že všude, kde je to jen trošku možné, sázíme nové stromečky. Situace ale není určitě tak dramatická, jak uvádíte. Jen v minulém roce bylo vysázeno 345 nových stromů a pokácena necelá čtvrtina. Pro toho, kdo se více zajímá o tuto problematiku, připomínám podrobný článek v Jičínském čtvrtletníku z prosince loňského roku.

Kácení může být prováděno z naprosto zásadních důvodů, a to stejně zásadních jako je ochrana životního prostředí. Musíme mít na mysli také historické a kulturní hodnoty našeho města. Např. třísetletá památka - mariánský sloup na Valdštejnově náměstí - už byla dlouho vážně ohrožována kořeny příliš blízko stojících stromů.

Zámecký park nám byl předán v zoufalém stavu, což vyplývá i z odborného posouzení ing. Z. Sendlera, a jeho úpravy nám snad nikdo nechce vyčítat. Proschlé, houbami napadené duby a jiné problematické dřeviny už nemohly dlouho „zkrášlovat“ toto místo. Ba naopak, nešťastná událost ze Zlína nám ukazuje, že nebezpečnost starých stromů není radno podceňovat.

Znalecké posuzování stromů v našem městě, ať už jsou to zahrady našich škol a školek či historické přírodní prvky jako je lipová alej, jsou nezbytným předpokladem pro naše správná rozhodnutí, která by měla především zajistit ochranu životů i majetku našich občanů.

Bohužel, životnost stromů podél cest a v ulicích není taková, jak si představujeme u stromů v prostorných zahradách nebo dokonce ve volné krajině, a jejich nahrazování je nezbytné. Proč to tedy nedělat koncepčně s rozvojem města ve prospěch budoucích generací?

Naše město je tu pro jeho občany. Realitu nelze vždy posuzovat jen dle zjednodušených poučení v pohádkách. A to i kdybychom sebevíce chtěli a hodilo se to přímo k našemu pohádkovému Jičínu.
Musíme hledat a najít kompromis mezi mnoha požadavky.

Všichni dobře víme, že přírodní prvky jsou důležité, a máme je rádi stejně jako Vy. Na druhou stranu např. ochrana zdraví našich dětí je naprostou prioritou a to, že nové stromečky budou vyrůstat spolu s nimi, není nic neobvyklého. S přáním příjemného dne Ing. Martin Puš