Ve volebním obvodu číslo 37 obhajuje senátorský post Jiří Liška z ODS. Chceme však představit všechny osobnosti, které usilují o vstup do horní komory Parlamentu. Je jich celkem sedm.

Spolu se čtenáři jsme připravili 12 otázek, z nichž si kandidáti vylosují kostkami šestici dotazů. Sedmou otázku si pak mohou položit sami, aby čtenáře upozornili na to, co oni považují za důležité. V dnešním Deníku nabízíme odpovědi Jiřího Lišky, kandidáta za ODS.

Narozen: 12.5. 1949
Nejvyšší vzdělání: Vysoká škola veterinární
Současné zaměstnání: senátor
Záliby: turistika, hudba
Rodina: ženatý, dvě děti
Strana: ODS
Motto: „Jen slušná politika má budoucnost.“


1. Jaký je největší problém vašeho volebního okrsku, který byste rád pomohl vyřešit?
Volební obvod č. 37 Jičín – Nymburk je typickým venkovským obvodem, kde převažují malé a střední obce nad většími městy. V tomto obvodě je přes 180 radnic, je to největší počet radnic ze všech volebních obvodů v České republice. Z toho samozřejmě vyplývají i problémy; tím největším stále zůstává nedostatečná infrastruktura. Mám především na mysli dostatek kvalitní pitné vody pro všechny a čištění odpadních vod. Řešení tohoto problému je samozřejmě spojeno s velkými finančními náklady. Peníze se dnes budou získávat daleko obtížněji, i přesto to bude jedna z největších priorit pro další roky. Chtěl bych těmto důležitým projektům stejně jako v minulosti pomáhat.

2. Připadají Vám nynější pravomoci Senátu dostatečné? Změnil byste je?
Senátoři si občas myslí, že by jejich pravomoci mohly být především ve vztahu k Poslanecké sněmovně větší. Myslím si ale, že současné mocenské vztahy mezi vládou, Poslaneckou sněmovnou a Senátem jsou vyvážené, a každý větší zásah by je mohl zkomplikovat.

3. Jste pro omezení imunity poslanců a senátorů?
Vždy, když se rozhodovalo o omezení imunity, jsem hlasoval pro. Pravdou je, že je to tak trochu uměle vytvořený problém, protože pokud se senátor nebo poslanec dopustil nějakého trestného činu, tak jej v minulosti vždy komora vydala ke stíhání.

5. Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Všechna moje profesní období byla pro mne velmi zajímavá: jako veterináře mne nejvíc těšilo, když jsem pomáhal u porodu a rodilo se zdravé telátko. Za velmi důležité roky dále považuji období, kdy jsem byl na jičínské radnici, dodnes vidím výsledky našich konkrétních rozhodnutí. V Senátu jsem měl největší radost, když se mi podařilo prosadit některé zákony, které se především týkaly našeho vztahu k minulosti.

6. Koho vnímáte jako svého největšího volebního soupeře?
Senátní volby jsou volbami většinovými, kdy každý kandidát do nich vstupuje s tím, že chce zvítězit. Po zkušenostech, které mám, dobře vím, že předem není vítězství jasné pro nikoho, všichni máme obdobné šance. Bude hodně záviset na náladě ve společnosti právě v období voleb. Kandidáti jsou kvalitní, nikoho z nich nepodceňuji.

9. Co je potřeba udělat pro to, aby se na Jičínsku zvýšil počet pracovních příležitostí? Zatím se pouze propouští.
Na Jičínsku je obdobná situace jako v jiných částech naší republiky, krize, která přišla, dopadla pochopitelně i na podniky v našem regionu. Myslím si, že Jičínsko má velkou výhodu v tom, že je zde velká řada moderních průmyslových podniků, které budou rychle reagovat na obnovení hospodářského růstu. Jičínsko má také strategickou polohu, dobrou dostupnost, kvalifikované lidi. Jsem přesvědčen, že zaměstnanost v nejbližší době půjde opět nahoru.

Vlastní otázka: Proč jsou důležité blížící se senátní volby?
Před každými volbami se tvrdí, že to jsou volby důležité, které budou rozhodovat o budoucnosti naší země. Myslím si, že tentokrát to platí, a mám na mysli především volby do Senátu více než kdykoliv jindy. Naše země má vážné ekonomické problémy, které se nedají odkládat, musí se řešit. Příklady z ostatních evropských států jsou pro nás velkým varováním. Senát by měl i po podzimních volbách zůstat středopravicový, měl by být oporou vlády, zároveň korigovat některá její rozhodnutí, ale neměl by být brzdou nutných změn.

Rozhovor s dalším kandidátem do Senátu přineseme v úterý 21. září. Na vylosované dotazy bude odpovídat Tomáš Czernin. Odpovědi kandidátů a krátké video najdete vždy i na našem webu