Jedním z hlavních bodů pondělního zasedání zastupitelstva byl Valdštejnův vědeckotechnický park, který má vzniknout v jezuitské koleji. Město má před sebou velké rozhodnutí. Musí řádně promyslet, zda se pouštět do tak velké akce jako je přebudování jezuitské koleje, nebo se držet zpátky. Na projekt získá finance z Evropské unie ve výši 300 milionů korun, ale přesto bude muset hradit 100 milionů korun z vlastní pokladny, a navíc riskuje, že by muselo celou dotaci vrátit, pokud se nepodaří udržet projekt při životě minimálně po dalších deset let.

Ladislav Brykner, projektový manažer, nám řekl: „Zastupitelé musí tento návrh schválit do 15. března 2012, kdy je termín pro podání žádosti, ale i když město dotaci získá, nemusí ji přijmout.”

Podobný problém řešili před pár lety v Hradci Králové. Zastupitelé také diskutovali a přemýšleli o výstavbě vědeckotechnického parku, což se pro ně nyní ukázalo jako obecně prospěšná činnost.

Starosta Martin Puš se rozhodl navštívit park v Hradci Králové 27. října při příležitosti dne otevřených dveří. Spolu s ním areál navštíví i zastupitelé, aby se sami přesvědčili, jak funguje.

„Nejdříve chceme zjistit výši nákladů." „Po setkání se zaměstnanci vědeckotechnického parku, kteří mají zkušenosti s vedením areálu, budeme znát bližší informace. Sám to vidím jako velkou příležitost pro Jičín,“ řekl starosta M. Puš. Zhruba polovina využitelné plochy v jezuitské koleji by připadla k pronájmu firmám z vědeckotechnického parku. Zbytek by obsadily vysoké školy.

Do koleje by se přestěhovaly ústavy, které již ve městě mají svá pracoviště, a to Technická univerzita Liberec a Česká zemědělská univerzita Praha. Starosta Puš připomněl závěr jednání z minulého zasedání: „Třetího října jsme se sešli, abychom prodiskutovali téma vědeckotechnický park. Dohodli jsme se udělat tzv. kuchařku pro podnikatele, která bude zhotovena během pár dnů, a kde se dozvědí konkrétní informace.“ Jan Jiřička na to zareagoval: „Známe parametry parku, jen musíme co nejdříve oslovit podnikatelskou sféru.”

Tomáš Frýba přišel s realistickým pohledem. „Tento projekt musí odsouhlasit většina zastupitelstva. Všichni chceme mít opravenou jezuitskou kolej, nicméně se hledá dotační titul. Připravme se i na to, že projekt nemusí být úspěšný, a tím pádem počítat i s tím, že bychom museli peníze EU vrátit.” Pavla Škaloudová