Získal sice podporu na projektovou dokumentaci, archeologický průzkum a digitální zařízení, ale ve finále nenašel očekávanou podporu z evropských fondů.

„Když byla ukončena jejich strukturalizace, bylo jasné, že se do žádného šuplíku s tímto projektem nezařadíme a že jsme ve slepé uličce. Využili jsme poradenské firmy, která hledala další zdroje, nicméně zatím se nám nepodařilo posunout celý projekt do další fáze,“ říká starosta Martin Puš. Iniciativu proto vítá.

Zastupitel Miroslav Matějka přichází s návrhem žádat peníze z programu ministerstva kultury IOP Vracíme památky do života.

Jezuitská kolej by ale v tomto případě musela být zařazena na seznam národních kulturních památek.

„Je to poměrně zdlouhavý, ale nikoliv beznadějný proces. S návrhem na zápis musí souhlasit vláda,“ vysvětluje Matějka.

Šancí je partnerství

Další cestou pak je financovat projekt jako soubor kulturních památek s regionálním a duchovním významem.

 Šance na získání peněz také zvyšuje uzavřené partnerství více subjektů, město proto oslovilo římskokatolickou církev a obě univerzity, které v Jičíně nabízejí vysokoškolské studium.

 Na tyto kroky by mělo navázat jednání se státem o převodu křídla objektu v Balbínově ulici.

„Areál není plně využit a předpokládáme, že bychom ho získali za symbolickou cenu. V budoucnu by zde mohly vzniknout ubytovací kapacity pro studenty,“ přiblížil Matějka.

O řešení situace chátrající jezuitské koleje se město snaží téměř deset let, starosta i zastupitel se proto shodují, že vynaložené prostředky a energie nesmí zůstat ležet ladem. Náklady na přípravu stavebních prací jsou odhadovány na dva miliony korun.

„Česká republika bude moct čerpat prostředky z fondů i po roce 2013, což je pro nás další impuls,“ dodal Matějka.

Z tohoto programu byly financovány Hospital Kuks, zámecký park Ostrov ve Veltrusích, zámecké návrší v Litomyšli, klášter v Českém Krumlově.

Iva Prýmková