Radnice vloni udržela udržela kladné saldo hospodaření a je připravena zvládnout rozsáhlé investiční akce. Připravuje zejména výstavbu infrastruktury pro novou obytnou čtvrť v lokalitě kasárna za přibližně 150 milionů korun. Jako první vybuduje teplovod, na který se napojí i dvě původní budovy kasáren, ve kterých najdou zázemí senioři.

Příjmy rozpočtu vloni dosáhly výše 531 milionů, což je plnění rozpočtu na 101,69 procent. Celkové výdaje dosáhly 518 milionů, což představuje 93,22 procent oproti plánovanému rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů je 20, 5 milionu, které letos posílí investiční část rozpočtu. Jičín je využije na zateplení sportovní haly a dojde také k rekonstrukci elektroinstalace, výměně osvětlení a vybudování přístupové rampy. Na ZŠ 17. listopadu se uskuteční rekonstrukce sociálního zařízení, část peněz bude směřovat do vybavení Technických služeb města a bude pokračovat rekonstrukce střechy úřadu na Žižkově náměstí. Počítá se také s vypracování projektové dokumentace na multifunkční sportovní halu.