Městská rada schválila záměr spolupráce s tím, že by měsíčně byly umístěny dvě reportáže vyrobené NTV Pictures a současně by na portálu mohly být umístěny i další dvě reportáže. „Ty by pro nás zajistil někdo jiný. Předpokládaná cena za celý rok je 85 tisíc korun. Domnívám se, že je to jedna z dalších možností jak město prezentovat.

Rada jednomyslně tento záměr schválila a my bychom rádi více zviditelnili město a ukázali občanům, co všechno se v Jičíně děje. Toto je jedna z dalších možností jak to provést,“ uvedl starosta Martin Puš. NTV Pictures.s.r.o., která je provozovatelem portálu, působí od roku 2005. Její ředitel Luděk Vondrouš má dlouholeté zkušenosti v televizní branži.

On to byl, kdo v Jičíně v letech 1996 až 2001 vyráběl příspěvky pro kabelem šířenou televizi.
V příštím roce bude pravidelné relace vyrábět minimálně pro patnáct měst a obcí, mezi nimiž kromě Jičína jsou Hořice, Lázně Bělohrad, Poděbrady, Litomyšl, Svitavy a další místa.

„Spolupracuji s externisty a mám v plánu najít pro Jičín stálého spolupracovníka,“ uvedl Vondrouš. Podle jeho slov jičínský starosta přišel s nápadem, že by se mohli natočené příspěvky promítat v biografu před vlastním představením.

Nápad se už zalíbil v Poděbradech, jeho uskutečnění zvažují v Lázních Bělohrad. Do budoucna by NTV Pictures s.r.o. ráda s vlastním zpravodajským štábem zpracovávala zajímavosti z celé republiky a podle jejího ředitele dojde rovněž na přímé přenosy některých důležitých událostí.