V roce 1965 došlo k přestavbě zcela zchátralé budovy původně prachárny na okraji města na hvězdárnu. Ta byla střídavě s větším či menším úspěchem využívána veřejností, to podle toho, zda se našel osvícený a zapálený odborník, který měl čas na popularizaci astronomie.

Po roce 1989 byl objekt využíván skauty, ale údržba byla soustavně vlastníkem – městem Jičínem opomíjenou a současný stav je již v mnoha ohledech katastrofální. „O hvězdárnu se stará K-klub, k němuž byla začleněna radnicí. Vidíme, že zájem veřejnosti by byl, jenže budova je vlhká, místy napadená plísní, opadává omítka, záklop septiku se propadá, vnitřní část kopule je rovněž v katastrofálním stavu,“ uvedl ředitel K-klubu Martin Zajíček.

Málo peněz

Radní vyčlenili v letošním rozpočtu 340 tisíc korun na nejnutnější práce, ale již podrobná prohlídka objektu, které se kromě jiných zúčastnili městský architekt Radek Jiránek, místostarosta Richard Koníř, ale i zástupci „hvězdářů“, ukázala, že jde o částku nepostačující. „Mohl by z toho být pěkný objekt s terasou, ale půjde o miliony,“ uvedl v neformální diskusi architekt Jiránek.

Přes špatný technický stav má jičínská hvězdárna jedno plus, je totiž široko daleko jedinou svého druhu. Pokud by se zde podařilo vybudovat přednáškovou místnost pro přibližně čtyřicet návštěvníků, tak by mohla sloužit jako výukové středisko pro školy z celé oblasti.

Zájem venkovské i místní školy již projevily. „Posluchárna pro takový počet je nutná, protože školy nemohou dělit vyučování a přijet musí celá třída,“ objasnil šéf jičínského školství Miroslav Kazda.

I když projekční část nákladů bude uhrazena z rozpočtu architekta, z plánovaných 340 000 Kč, sotva bude stačit na odstranění závad, natož na nějaké nutné stavební úpravy.

Všichni účastníci schůzky se shodli, že hvězdárnu je třeba udržet a opravit, ale současná krize pravděpodobně větší investice oddálí.

Fotogalerie včetně studie, jak by mohla hvězdárna vypadat, najdete ve fotogalerii připojené k tomuto článku. Zároveň máte možnost diskutovat o tom, zda hvězdárnu zachovat a sehnat na její záchranu peníze.